Fröknegårdens särskola

Skolan är en grundsärskola, med inriktning träningsskola, för årskurs 1-9 och en gymnasiesärskola med det individuella programmet år 1-4. Även förskoleklass och fritidshem erbjuds. Vi finns på Fröknegårdsskolan på Näsby.

Arbetssätt

Vi strävar efter en helhetssyn kring eleven och utmanar till nyfikenhet och ökad självständighet. Undervisningen anpassas efter varje elevs individuella behov och förutsättningar och fokus ligger på elevernas styrkor. Hos oss blir du sedd för den du är.

Varje klass har ett arbetslag knutet till sig, bestående av specialpedagog, särskollärare, fritidspedagog, förskollärare och elevassistenter. Personaltätheten är hög, vilket innebär att vi oftast arbetar en vuxen per elev.

Vi har ett nära samarbete med barn- och ungdomshabiliteringen, vuxenhabiliteringen och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Elevhälsa

Vi har ett välfungerande elevhälsoteam bestående av rektor, skolsköterska, skolpsykolog, kurator och specialpedagog.

Fritidshem

På fritids går elever i åldrarna 6-12 år och vi har öppet 6.30-18.30 varje dag. I fritidsverksamheten undervisar fritidspedagoger, förskollärare och elevassistenter.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.