Hammars grundsärskola

Hammars grundsärskola är en kommunal årskurs F-6 skola med inriktning grundsärskola och träningsskola. Vi har våra lokaler tillsammans med Hammars skola i bostadsområdet Hammar i Kristianstad.

Huvudingången på Hammars skola.
Huvudingången på Hammars skola.

Vår verksamhet

Hammars grundsärskola har elever i årskurs F-6.  Våra lokaler ligger i den nybyggda delen av skolan. Vår utemiljö består av stora öppna ytor och lummiga vrår som inbjuder till både lek och rörelse.

Arbetssätt

Tillsammans med speciallärare, lärare och elevassistenter ska skolan präglas av att ge de elever som har sin skolgång hos oss möjlighet att nå sin maximala utveckling. En förutsättning för detta är ett varmt och inkluderande klimat.

Många av eleverna som går på Hammars grundsärskola fortsätter sin skolgång på Norretulls grundsärskola. Därför ska vi tillsammans vara en organisation som kännetecknas av medvetna strategier.

Vi tar hundratals viktiga beslut varje dag. Målet är att vi alla vet varför vi gör dessa val och kan förklara dem för andra. Att prata om dem skall vara naturligt och är den viktigaste faktorn för att vi skall kunna stödja eleven i sitt lärande.

Som ett stöd i vårt arbete mot detta har vi formulerat 8 punkter som alla elever, kollegor och vårdnadshavare kan förvänta sig att möta när de kliver in i något av våra klassrum oavsett om det är hos oss eller på Norretulls grundsärskola. Det kommer se olika ut men det är dessa åtta grundpelare som vi skall bygga den pedagogiska verksamheten kring.

Fritidshem

Eleverna har möjlighet till fritidshem hos oss på våra två avdelningar Gula och Röda Bubblan

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Hammars grundsärskola

Skolområde: Östra

Telefon

0733 - 13 52 67

Besöksadress

Nejmans väg 12

291 50 Kristianstad

Postadress

Hammars skola

Johanna Nygren

Nejmans väg 12

291 50 Kristianstad

Fler kontakter

Rebecca Tillman

Rektor grundsärskola

0733-13 52 67

Håkan Frostebring

Rektor åk F-3

0733-13 46 08

Annika Sjödin

Rektor åk 4-6

0733-13 46 77

Johanna Nygren

Administratör

044-13 53 59

Läs mer

Krav-certifierad

I skolområde östra är samtliga förskolor och skolor krav-certifierade. Det är en del av det miljöarbete som pågår i verksamheterna.

Läs mer