Fröknegårdens särskola

Skolan är en grundsärskola, årskurs 1-9, med förskoleklass och fritidshem. Nuvarande lokaler finns på Fröknegårdskolan, men hösten 2019 flyttar verksamheten till nybyggda moderna lokaler i Lingenässkolan på Näsbyfält.

Arbetssätt

Vi strävar efter en helhetssyn kring eleven och utmanar till nyfikenhet och ökad självständighet. Undervisningen anpassas efter varje elevs individuella behov och förutsättningar med fokus på på elevernas styrkor. Hos oss blir du sedd för den du är!

Varje klass har ett arbetslag knutet till sig, bestående av specialpedagog/särskollärare, fritidspedagog, förskollärare och elevassistenter. Personaltätheten på skolan är hög för att kunna möta elevernas olika inlärningsbehov under hela dagen.

Vi har ett nära samarbete med barn- och ungdomshabiliteringen och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Elevhälsa

Vi har ett välfungerande elevhälsoteam som arbetar både främjande och förebyggande. Teamet bestående av rektor, skolsköterska, skolpsykolog, kurator och specialpedagog.

Fritidshem

På fritids går elever i åldrarna 6-12 år och vi har öppet 6.30-18.30 varje dag. I fritidsverksamheten undervisar fritidspedagoger, förskollärare och elevassistenter.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.