Grundsärskola

I Kristianstad finns fyra grundsärskolor för elever i förskoleklass och årskurs 1 till och med årskurs 9.

Våra grundsärskolor och inriktningar

Norretulls grundsärskola och Hammars grundsärskola är särskolor med inriktningarna grundsärskola samt träningsskola.

Fröknegårdens grundsärskola har inriktning mot träningsskolans ämnesområden.

Ängsskolans grundsärskola är en särskola med inriktningarna grundsärskola och träningsskola. Särskolan har en specialinriktning mot autism.

En del elever mottagna i grundsärskola kan få sin undervisning på en kommunal grundskola. Individintegreringslärare kommer då till elevens skola ett visst antal timmar varje vecka.

Mer information om respektive grundsärskola hittar du på skolornas egna webbsidor. Där finns också kontaktuppgifter.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.