Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Skolskjuts

Där ordinarie skolskjutsturer körs behöver inte vårdnadshavare ansöka om skjuts. Ordinarie turer visas på kartan för skolskjutsturer. De som bor utanför ordinarie sträckor och är skolskjutsberättigade kan kontakta oss. Säkerheten är viktig, därför har alla våra bussar bälten och alkolås.

Skolskjuts för grundskoleelever

Du som vårdnadshavare behöver inte ansöka om skolskjuts där ordinarie skolskjutstur går om eleven är skolskjutsberättigad. Ordinarie turer visas på kartan för skolskjutsturer. Om du bor utanför ordinarie sträckor kan du kontakta transportavdelningen. Använd kartan för skolskjutsturer om du vill se turerna för grundskolans skolskjutsar.

För att en elev ska ha rätt till skolskjuts ska avståndet mellan hem och skola vara minst:

 • 1 500 m för åk 0 - 1
 • 2 500 m för åk 2 - 3
 • 3 000 m för åk 4 - 6
 • 4 000 m för åk 7 - 9

Eleverna hämtas inte vid hemmet utan en elev i:

 • åk 0 - 1 kan få ta sig fram 1 500 m till en hållplats
 • åk 2 - 3 får ta sig fram 2 500 m
 • övriga 3 000 m

Eventuella störningar i skolskjutstrafikens morgonturer meddelas genom P4 Radio Kristianstad.

Skolskjuts vid växelvis boende för elever på grundskola

Elever som bor lika mycket hos båda vårdnadshavarna kan ansöka om skolskjuts. Tänk på att det bara går att ansöka för elever på grundskola. Båda föräldrarna måste vara folkbokförda i Kristianstads kommun och att en vårdnadshavare ska bo i det aktuella upptagningsområdet.

Regler och lagar om skolskjuts

För information om regler och lagstiftning kring skolskjutsverksamheten, se vårt skolskjutsreglemente.

Kontant resebidrag för gymnasieelever

Elever som har minst 6 kilometer färdväg (enkel resa) till skolan och inte kan utnyttja allmänna kommunikationer kan få kontant resebidrag. Även vid besvärlig resväg/orimligt långa väntetider, mer än 3 timmar per dag, kan kontant resebidrag betalas ut. Kontant resebidrag kan inte kombineras med terminsbiljett. Beslut gäller för varje enskild ansökan.

Extra resebidrag för gymnasieelever

Elever som har minst 4 kilometer till närmaste busshållplats/motsvarande kan ansöka om extra resebidrag. Detta bidrag betalas ut i kombination med terminsbiljett.

Avstånd mellan hem och hållplats:

 • 4-6 km 300 kr/mån
 • 6-10 km 500 kr/mån
 • 10-15 km 700 kr/mån
 • Över 15 km 900 kr/mån
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.