Praktik i skolan

Elever i grund- och gymnasieskola gör vissa praktikperioder inom utbildningens ram. I våra förskolor och skolor tar vi också emot studerande som gör sin praktik.

Elevpraktik, PRAO och APL

I grundskolan genomför eleverna praktisk arbetslivsorientering, PRAO. I Kristianstads kommun gör eleverna för närvarande tre veckors PRAO förlagt till årskurserna 8 och 9. Inom gymnasieskolan förekommer arbetsplatsförlagt lärande, APL. På varje skola får eleverna information som gäller deras praktik.

Lärpraktik, VFU

Våra förskolor och skolor tar emot studenter från framförallt Högskolan Kristianstad som gör sin verksamhetsförlagda utbildning, VFU, hos oss. Studenterna handleds på förskolan eller skolan av lärarutbildare på fältet, LUF.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.