Olycksfallsförsäkring

Alla barn och elever är olycksfallsförsäkrade. En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse. Försäkringen gäller inte för sjukdom.

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde. En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse. Försäkringen gäller inte för sjukdom.

När gäller olycksfallsförsäkringen?

Barn i förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola är försäkrade dygnet runt. Studerande inom vuxenutbildning är försäkrade under verksamhetstid. Det skadade barnet eller eleven måste ha uppsökt läkarvård.

Vem ska anmäla?

Den som är drabbad eller personens vårdnadshavare ska anmäla till vårt försäkringsbolag. Skadeanmälning sker via vårt försäkringsbolag Protector. Välj "Anmäl skada", "Person" och därefter "Kommunolycksfall".

Villkor för försäkring

Försäkringsbeskedet för den kollektiva olycksfallsförsäkringen finns under relaterade länkar.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.