Om Musikskolan

Vi undervisar barn och ungdomar i musik. Vi har något som passar de allra flesta och försöker vara lyhörda och utvecklas med nya trender i samhället. Lägsta ålder för att börja hos oss är vanligen 6 år om inget annat anges. Några undantag finns där man kan börja redan vid 4 års ålder.

Kommunala musikskolan i Kristianstad startade 1970.  Här arbetar strax under 30 pedagoger som varje vecka träffar ca. 650 barn och ungdomar i enskilda lektioner och ensembleverksamhet. Det finns över 20 olika slags instrument att spela här.

Tillsammans med Kulturhuset Barbacka ges ett komplett kulturutbud för barn och ungdomar i Kristianstads kommun. Musikskolan står för musik, sång och musikal medan Barbacka har det mesta inom dans, teater, bild och konst.

Undervisning

Musikskolan erbjuder undervisning i musik för barn och ungdomar i åldern 4– 20 år. I de flesta fall får eleven även möjlighet att spela i grupper, ensembler eller orkestrar. Medverkan i dessa erbjuds upp till 25 år.
Ämneskurselev erbjuds minst 28 lektioner per läsår. Istället för enstaka lektion kan eleven erbjudas medverkan på konsert. Detta tillfälle räknas då som lektion.
Eftersom Musikskolan har färre undervisningsveckor än grundskolan är det ingen spellektion vissa skolveckor. När de undervisningsfria veckorna infaller varierar mellan olika lärare.

Antagningen

Du bokar en kurs genom vår kurskatalog. Där ser du vilka tider, dagar och orter som är tillgängliga för de kurser just du är intresserad av. Kurskatalogen är öppen stora delar av året, vilket gör att du kan anmäla dig löpande. Störst chans att hitta platser har du när vi gör kurssläpp. Datum för dessa meddelar vi här på vår hemsida.
För anmälan och länk till katalogen, gå till fliken "Börja hos oss"

Ämneskurs

Ämnesundervisning kan man börja med från och med det år man fyller 6 år. Olika instrument kräver lite olika förutsättningar och därför skiljer sig åldersgränsen åt för när det är möjligt att börja spela. Det avgörs ofta i samråd med läraren vad som är lämpligt och om det finns plats just på detta instrument. Undervisningen sker regelbundet veckovis enskilt eller i grupp och förläggs antingen till elevens skola eller till musikskolans lokaler. Man får lära sig både att spela på gehör och efter noter i olika stilar och genrer.

Kulturnyckeln

Alla elever i grundskolan årskurs 2 får möta en av musikskolans pedagoger genom Kulturnyckeln i musik- och rytmikprogrammet "Musik- och rytmikglädje". Det kan du läsa mer om på kulturnyckelns hemsida.

Kulturnyckeln Kristianstad

Skolprojekt

Ni kan också träffa våra musiklärare i något av våra Skolprojekt. Då besöker vi er klass i grundskolan och jobbar med något tema som ni valt eller som vi föreslagit. Här kan vi förstärka redan inlärd kunskap eller presentera ny genom musik och sång. Oftast kommer vi ut 4 veckor i följd för att skapa kontinuitet i temat. Är du lärare i grundskolan och skulle vilja inleda ett sådant samarbete med oss så kontakta expeditionen. 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.