Om Musikskolan

Vi undervisar barn och ungdomar i musik. Vi har något som passar de allra flesta och försöker vara lyhörda och utvecklas med nya trender i samhället. Lägsta ålder för att börja hos oss är vanligen 6 år om inget annat anges. Några undantag finns där man kan börja redan vid 4 års ålder.

Kommunala musikskolan i Kristianstad startade 1970.  Här arbetar ungefär 30 pedagoger som varje vecka träffar ca. 1000 barn och ungdomar i enskilda lektioner och ensembleverksamhet. Det finns över 20 olika slags instrument att spela här.

Tillsammans med Kulturhuset Barbacka ges ett komplett kulturutbud för barn och ungdomar i Kristianstads kommun.  Musikskolan står för musik, sång och musikal medan Barbacka har det mesta inom dans, konst, slöjd och drama.

Undervisning

Musikskolan erbjuder undervisning i musik för barn och ungdomar i åldern 4– 20 år. I de flesta fall får eleven även möjlighet att spela i grupper, ensembler eller orkestrar. Medverkan i dessa erbjuds upp till 25 år.
Ämneskurselev erbjuds minst 28 lektioner per läsår. Istället för enstaka lektion kan eleven erbjudas medverkan på konsert. Detta tillfälle räknas då som lektion.
Eftersom Musikskolan har färre undervisningsveckor än grundskolan är det ingen spellektion vissa skolveckor. När de undervisningsfria veckorna infaller varierar mellan olika lärare.

Antagningen

Eleven ställs i kö så fort Musikskolans expedition fått in anmälan. När det gäller de större intagningarna görs dessa terminsvis i början av respektive termin. Det kan i vissa fall även ske intagningar under terminens gång när det blir en plats ledig. Observera att anmälan till kurs får göras först när eleven uppnått lägsta ålder för kursen.
För anmälan gå till fliken "Börja hos oss."

Ämneskurs

Ämnesundervisning kan man börja med från och med det år man fyller 6 år. Olika instrument kräver lite olika förutsättningar och därför skiljer sig åldersgränsen åt för när det är möjligt att börja spela. Det avgörs ofta i samråd med läraren vad som är lämpligt och om det finns plats just på detta instrument. Undervisningen sker regelbundet veckovis enskilt eller i grupp och förläggs antingen till elevens skola eller till musikskolans lokaler. Man får lära sig både att spela på gehör och efter noter i olika stilar och genrer.

Kulturnyckeln

Alla elever i grundskolan årskurs 2 får möta en av musikskolans pedagoger genom Kulturnyckeln i musik- och rytmikprogrammet. 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.