Musikskolan och covid-19

Uppdaterad:den 26 mars 2020 13:45Arkiverad

Musikskolan ställer från och med idag in all extern verksamhet – samarbeten, konserter, Öppet hus och uppvisningar. Övriga aktiviteter kommer att fortgå som vanligt, enligt dagens schema i de nuvarande lokalerna. Detta gäller individuella lektioner såväl som ensemble- och körverksamhet.

Musikskolans externa verksamhet påverkas av Covid-19
Musikskolans externa verksamhet påverkas av Covid-19

Vi kommer även fortsättningsvis att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och barn- och utbildningsförvaltningens beslut. Vid ändrade riktlinjer kommer vårdnadshavare och elever bli informerade via vårt elevsystem Studyalong. Allt är också som vanligt med frånvaroanmälan i nuläget, glöm alltså inte bort att anmäla din frånvaro om du inte kan komma på lektion.

Beslutet om att ställa in all extern verksamhet gäller tillsvidare och inkluderar även Jubileumskonserten 9/5 på Kristianstads Arena.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.