Kurser

Förutom att lära sig spela ett enskilt instrument erbjuder vi en mängd andra roliga kurser. Några exempel är musikal, skriva egna låtar, rytmik och improvisation.

Musikteori

För dig som har grunderna i musik sen tidigare men vill lära dig mer om dess byggstenar. Vi utgår från gruppens nivå och önskemål när vi undersöker ackord, melodier, rytmer och lär känna hur musiken är uppbyggd.

Minst 3 deltagare för kursstart. Förkunskaper krävs för den här kursen, den sökande ska kunna läsa noter och rytmer.

Ledare: Lotta Forsén-Awad

Plats och tid:  Lotta ger info om tid/plats.

Ansökan: Denna kurs kan bara sökas via webbanmälan, EJ pappersblankett.

Funkismusiken

Rytmik för barn och unga med funktionsnedsättning.
Kursen är för årskurs 1 till och med gymnasiet.
Vi spelar på trummor, rytminstrument, bygelgitarr, piano och sjunger tillsammans.
Målet är att oavsett funktionsnedsättning så ska alla känna sig delaktiga i musiken och få en positiv helhetsupplevelse.

Alla elever bör ha med sig en stödperson i början av kursen.

Ledare:
Per Nord – slagverkspedagog, telefon 0738 - 53 28 36
Kontakta någon av ledarna för mer information.

Plats och tid: C4-gymnasiets aula, måndagar kl 16.00 - 16.30 för rörliga elever och 16.30 - 17.00 för rörelsehindrade elever.

Barnrytmik

För barn 3 - 5 år. Rörelse, rytm, lek och spel på olika instrument. Vi provar på lite allt möjligt inom musikens värld.
Ledare: Mima Hahne

Plats och tid: Musikskolan, danssalen måndagar 16,30-17,10

Tvärflöjt inspirerat av Suzukimetoden

För barn från 4 år. Suzukimetoden är baserad på principen att alla barn har en förmåga, och att denna förmåga kan utvecklas i rätt miljö.
Läs mer om Suzukimetoden

Ledare: Vikarie Sofia Rimborg under vårterminen 19 (telefon 0738-532839)

Plats: Tisdagar sal B101 musikskolan och torsdagar C4-skolans aula.

Musikal

På musikskolan finns det fyra musikalkurser för elever från årskurs tre upp tills du fyllt tjugo år. Kurserna vänder sig till dig som tycker om att sjunga, dansa och spela teater. Du får undervisning i bland annat scenisk sång och dans.

Showkids

Showkids är en musikalgrupp som vänder sig till barn i årskurs 3-5 som tycker om att dansa, sjunga och spela teater. Tillsammans arbetar vi på ett lekfullt sätt fram en föreställning som vi visar upp i slutet av våren.
Till Showkids krävs inga förkunskaper och man behöver inte göra någon audition. Anmälan sker via hemsidan, vi tar in max 18 st. Börjar man i Showkids i årskurs 3 har man automatiskt kvar sin plats även i årskurs 4. Efter årskurs 5 hänvisar vi till Musikalgruppen Stars.
Ledare: Boel Jönsson och Mima Hahne.
Plats och tid: Musikskolan danssalen B105, onsdagar 15.05 - 16.05

Stars

Stars är en musikalgrupp som vänder sig till ungdomar i årskurs 6-8. Varje år sätter vi upp en egenskriven musikal på kulturhuset Barbacka i Kristianstad. Under läsåret arbetar vi fram ett manus och hittar våra rollkaraktärer. Till detta lär vi oss att sjunga låtar, samt nygjorda koreografier som vi framför samtidigt som vi sjunger.
Vi träffas varje vecka för gemensamt arbete med musikalen, där alla tre moment ingår: sång, dans och teater. Utöver detta har varje elev en sånglektion/vecka i mindre grupp. Allt arbete leder fram till vår musikalproduktion som brukar ligga i april. Utöver vår stora produktion under vårterminen, tillkommer det en eller två mindre uppvisningar per läsår. Blir man antagen till Stars har man sin plats i gruppen i högst tre år, dvs. söker man i årskurs 6, kan man gå alla tre årskurser upp t.o.m. årskurs 8. Därefter kan man söka vidare till musikalgruppen Flash från och med årskurs 9.

Ledare: Boel Jönsson och Jemima Klässman

Plats och tid: Musikskolan danssalen B105, tisdagar 15.45 - 17.45

Flash (Obs. Audition inför antagning)

Flash är en musikalgrupp för årskurs 9 och tills man fyllt 20 år. Varje år gör vi en riktig musikaluppsättning på Kristianstads teater. 2017 gjorde vi Legally Blonde och tidigare år har vi bland annat gjort Footloose, Grease, Fame, Little Shop of Horrors och Hairspray. Vi arbetar in manus, sång och körsång, samt nygjorda koreografier under höst och vår. Detta utmynnar sedan i en uppsättning i maj månad med ca. sex föreställningar.
I Flash ingår det också en orkester, som förstås också är med på uppsättningarna. Vi har alltså inte bara live-sång, utan också en live-orkester!
Vi repeterar varje vecka i grupp. Utöver detta får dessutom varje elev sånglektioner, både i mindre grupp och enskilt.
Innan gruppen startar på höstterminen har vi en audition där man visar upp sina kunskaper i sång och dans. När man gjort audition och blivit antagen till gruppen har man en plats säkrad under två läsår, dvs två produktioner. Om man därefter vill fortsätta måste man göra en ny audition.

Obs! Bra att veta är att det också ligger en del extrarepetitioner på helger, framförallt på vårterminerna, och under produktionsperioden på teatern krävs det att man får några dagars ledighet från ordinarie skola.
Ledare: Jemima Klässman, Boel Jönsson, Ulf Åkesson Lefler (orkester)
Plats och tid: Musikskolan danssalen B105, tisdagar 18.00-21.00 och varannan onsdag, varannan torsdag 17.30 - 19.30

Musikaldans (Obs. Audition inför antagning)

Musikaldans är en kurs för dig som går i årskurs 9 t.o.m. du fyller 20 år. Vi kommer under läsåret att arbeta med koreografier ur en känd musikal och det finns ett nära samarbete med Musikskolans musikalgrupp Flash som varje år sätter upp en riktig musikalproduktion på Kristianstad Teater. Går man i musikaldansgruppen kommer man att medverka som dansare i denna stora musikalproduktion på teatern i maj. Kursen vänder sig till dig som tycker om att dansa och vill utvecklas inom dansen och dess uttryck och som gärna vill dansa och uppträda i ett större sammanhang på en musikalscen. Kursen kommer innehålla en mix av olika dansstilar och dansstilarna kommer att variera beroende på vilken musikal vi arbetar med. 

Innan gruppen startar på höstterminen har vi en audition där man visar upp sina kunskaper i dans. Det krävs inga direkta förkunskaper i dans. Det viktigaste är att man tycker det är roligt att dansa och är villig att lära sig.
OBS! Bra att veta är att det också ligger en del extrarepetitioner på helger, framför allt på vårterminen, och under produktionsperioden på teatern krävs det att man får några dagars ledighet från ordinarie skola.
Ledare: Boel Jönsson
Plats och tid: Musikskolan danssalen B105, onsdagar 16.05-18.00

Studieförberedande kurs

Musikskolan i Kristianstad har förmånen att erbjuda en 3-årig kurs som elever kan ansöka till fr.o.m. årskurs 7.
Vår ambition är att musikintresserade elever skall beredas möjlighet till fördjupade musikaliska kunskaper och ha glädje av sitt musicerande i framtiden. Kursen innefattar enskild undervisning på två instrument (sång räknas också som ett instrument), 20 timmar/läsår på det första och 10 timmar/ läsår på det andra. Samt gruppundervisning i allmän musikteori 31 timmar under ett av läsåren och ensemblespel ca 30 - 40 timmar/läsår.

Det är obligatoriskt att delta i en studieförberedande konsert i slutet av vårterminen.
Efter genomförd kurs erhålles samlat omdöme.

Anmälan görs via din lärare på musikskolan. För att bli antagen kallas du till provspelning på huvudinstrumentet. Andra teoretiska test kan också förekomma.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.