Kurser

Förutom att lära sig spela ett enskilt instrument erbjuder vi en mängd andra roliga kurser. Några exempel är musikal, skriva egna låtar, rytmik och improvisation.

Låtskrivarkurs - Kristianstad song contest

Under kursen får du skriva en egen låt, både melodi och text, med hjälp av ett digitalt musikprogram. Vi använder programmet Garageband och varje deltagare måste ha tillgång till en egen I-pad.
Ålder 11 – 20 år
Inget krav på notkunskaper.
Antal platser: 10

Plats och tid: torsdagar på Musikskolan.

Ledare: Carl Dovrinder

Ansökan: Denna kurs kan bara sökas via webbanmälan, EJ pappersblankett.

 

Funkismusiken

Rytmik för barn och unga med funktionsnedsättning.
Kursen är för årskurs 1 till och med gymnasiet.
Vi spelar på trummor, rytminstrument, bygelgitarr, piano och sjunger tillsammans.
Målet är att oavsett funktionsnedsättning så ska alla känna sig delaktiga i musiken och få en positiv helhetsupplevelse.

Alla elever bör ha med sig en stödperson i början av kursen.

Ledare:
Jenny Burle – rytmikpedagog, telefon 0738 - 53 28 57
Per Nord – slagverkspedagog, telefon 0738 - 53 28 36
Kontakta någon av ledarna för mer information.

Plats och tid: C4-gymnasiets aula, måndagar kl 16.00 - 16.30 för rörliga elever och 16.30 - 17.00 för rörelsehindrade elever.

Rytmik

Barnrytmik
För barn 4 - 6 år. Rörelse, rytm, lek och spel på olika instrument. Vi provar på lite allt möjligt inom musikens värld.
Ledare: Jenny Burle

Plats och tid: Musikskolan sal B101, måndagar 17.30 - 18.10


Brassrytmik
För barn 6 - 7 år. Vi spelar på blåsinstrumenten trumpet och baryton. Vi rör oss till musik, lär känna takt och rytm, sjunger och spelar. Instrumenten kan lånas vid varje lektion första terminen.
Ledare: Åsa Klinthage och Jenny Burle

Plats och tid: Musikskolan, torsdagar 17.30 - 18.15


Stråkrytmik
För barn 6 - 7 år. I stråkrytmik spelar vi på stråkinstrumenten
fiol och cello. Vi rör oss till musik, lär känna takt och rytm, sjunger och spelar. Instrumenten kan lånas vid varje lektion första terminen.

Ledare: Josefin Bergholm, Lotta Forsén, Jenny Burle, Anna Bukowski

Plats och tid: Musikskolan, torsdagar 16.30 - 17.15

Villaskolan Åhus, måndagar 13.00 - 13.45


Sångrytmik - Minikören
För barn 6 - 7 år. Vi sjunger glada sånger, både traditionella barnsånger och nyare kända låtar, och rör oss till musik.
Ledare: Jenny Burle och Mima Hahne
Plats och tid: Musikskolan, onsdagar 16.40 - 17.20

 

Tvärflöjt enligt Suzukimetoden

För barn från 4 år. Suzukimetoden är baserad på principen att alla barn har en förmåga, och att denna förmåga kan utvecklas i rätt miljö.
Läs mer om Suzukimetoden

Ledare: Henna Helistekangas (telefon 0738-532851)

Plats och tid: Kontakta Henna för information

 

Improvisation - Öppet hus

Här kan du få tips och råd om hur du improviserar. Alla stilar, instrument och åldrar är välkomna (7-20 år). Förkunskaper behövs inte, men är naturligtvis ett plus. Du får tips hur du kommer igång utan att fastna i diverse återvändsgränder. Undervisningen bedrivs individuellt eller i grupp.

Är ni ett band kan ni anmäla hela gruppen. (Ni behöver inte kunna noter).
Ledare: Lars Lundström

Plats och tid: Musikskolan sal C31, torsdagar 15.00 - 15.30
Obs! Även om det är öppet hus så är det bra om du ringer och meddelar om du tänker komma. Då kan Lasse förbereda utifrån den grupp som kommer, telefon 0738 - 53 28 41.

Musikal

På musikskolan finns det tre musikalkurser för elever från årskurs tre upp tills du fyllt tjugo år. Kurserna vänder sig till dig som tycker om att sjunga, dansa och spela teater. Du får undervisning i bland annat scenisk sång och dans.

Showkids

Showkids är en musikalgrupp som vänder sig till barn i årskurs 3-5 som tycker om att dansa, sjunga och spela teater. Tillsammans arbetar vi på ett lekfullt sätt fram en föreställning som vi visar upp i slutet av våren.
Till Showkids krävs inga förkunskaper och man behöver inte göra någon audition. Anmälan sker via hemsidan, vi tar in max 18 st.
Börjar man i Showkids i årskurs 3 har man automatiskt kvar sin plats även i årskurs 4. Efter det hänvisar vi till Musikalgruppen Stars.
Ledare: Boel Jönsson och Mima Hahne
Plats och tid: Musikskolan danssalen B105, onsdagar 15.05 - 16.05

Stars

Stars är en musikalgrupp som vänder sig till ungdomar i årskurs 6-8. Varje år sätter vi upp en egenskriven musikal på kulturhuset Barbacka i Kristianstad. Under läsåret arbetar vi fram ett manus och hittar våra rollkaraktärer. Till detta lär vi oss att sjunga låtar, samt nygjorda koreografier som vi framför samtidigt som vi sjunger.
Vi träffas varje vecka för gemensamt arbete med musikalen, där alla tre moment ingår: sång, dans och teater. Utöver detta har varje elev en sånglektion/vecka i mindre grupp. Allt arbete leder fram till vår musikalproduktion som brukar ligga i april. Utöver vår stora produktion under vårterminen, tillkommer det en eller två mindre uppvisningar per läsår. Blir man antagen till Stars har man sin plats i gruppen i högst tre år, dvs. söker man i årskurs 6, kan man gå alla tre årskurser upp t.o.m. årskurs 8. Därefter kan man söka vidare till musikalgruppen Flash från och med årskurs 9.

Ledare: Boel Jönsson och Mima Hahne

Plats och tid: Musikskolan danssalen B105, tisdagar 16.00 - 18.00

Flash

Flash är en musikalgrupp för årskurs 9 till och med 3:an på gymnasiet. Varje år gör vi en riktig musikaluppsättning på Kristianstads teater. 2016 gjorde vi "Grease" och tidigare år har vi bl.a. gjort Fame, Little Shop of Horrors, Hairspray, The Wiz och Footloose. Vi arbetar in manus, sång och körsång, samt nygjorda koreografier under höst och vår. Detta utmynnar sedan i en uppsättning i maj månad med ca sex föreställningar.
I Flash ingår det också en orkester, som förstås också är med på uppsättningarna. Vi har alltså inte bara live-sång, utan också en live-orkester!
Vi repeterar varje vecka i grupp. Utöver detta får dessutom varje elev sånglektioner, både i mindre grupp och enskilt.
Innan gruppen startar på höstterminen har vi en audition där man visar upp sina kunskaper i sång och dans. I år är det torsdag 1 september kl 17.00 i danssalen på Musikskolan. När man gjort audition och blivit antagen till gruppen har man en plats ”säkrad” under två läsår, dvs två produktioner. Om man därefter vill fortsätta måste man göra en ny audition.

Obs! Bra att veta är att det också ligger en del extrarepetitioner på helger, framförallt på vårterminerna, och under produktionsperioden på teatern krävs det att man får några dagars ledighet från ordinarie skola.
Ledare: Jemima Klässman, Boel Jönsson, Ulf Åkesson Lefler (orkester)
Plats och tid: Musikskolan danssalen B105, måndagar 18.00-19.30 och tisdagar 18.00 - 21.00

Studieförberedande kurs

Musikskolan i Kristianstad har förmånen att erbjuda en 3-årig kurs som elever kan ansöka till fr.o.m. årskurs 7.
Vår ambition är att musikintresserade elever skall beredas möjlighet till fördjupade musikaliska kunskaper och ha glädje av sitt musicerande i framtiden. Kursen innefattar enskild undervisning på två instrument (sång räknas också som ett instrument), 20timmar/läsår på det första och 10 timmar/ läsår på det andra. Samt gruppundervisning i allmän musikteori 31 timmar under ett av läsåren och ensemblespel ca 30 - 40 timmar/läsår.

Det är obligatoriskt att delta i en studieförberedande konsert i slutet av vårterminen.
Efter genomförd kurs erhålles samlat omdöme.

Anmälan görs via din lärare på musikskolan. För att bli antagen kallas du till provspelning på huvudinstrumentet. Andra teoretiska test kan också förekomma.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.