Grupper

Delad glädje är dubbel glädje! Att spela tillsammans med andra gör musiken mer levande och glädjerik. Det finns över 20 ensembler med olika repertoar och svårighetsnivå. Du hittar säkert någon som passar dig. Det kostar inget extra att vara med i ensemble utan ingår i terminsavgiften.

Stort utbud av ensembler

Det är musikskolans ambition att så många elever som möjligt ska få plats i någon av skolans många ensembler. Att samspel har positiv inverkan på elevens musikaliska utveckling råder det ingen tvekan om. Dessutom är det roligt och man får träffa nya kompisar med samma intresse.

När man börjar i en ensemble sker det alltid i samråd mellan instrumentallärare och ensembleledare för att varje elev ska hamna i den grupp som passar bäst.

Att vara med i en grupp har många fördelar, att spela tillsammans med andra musikanter ger färdigheter som inte går att nå på egen hand. Tillfällen att spela för publik ingår självklart i alla ensemblers planering och vid några tillfällen har det också blivit utlandsresor, musikfestivaler och andra roliga äventyr.

Här är en kort presentation av Musikskolans ensembler:

Minikören

Ledare: Göran Olsson
Plats och tid: Musikskolan, onsdagar 16.40 - 17.20

Minikören är för barn 6 - 7 år. Vi sjunger glada sånger, både traditionella barnsånger och nyare kända låtar, och rör oss till musik.

DaCapo

Ledare: Anne Ramkull
Plats och tid: Musikskolan sal C37, tisdagar 16.30 - 17.30
Musikskolans barnkör för dig som är mellan ca. 8 och 11 år.
Vi är en stor och skönsjungande kör med massor av roliga sånger på vår repertoar.

La Musica

Ledare: Anne Ramkull
Plats och tid: Musikskolan sal C37, tisdagar kl. 17.50 - 19.10. Gillar du att sjunga, och är mellan ca. 12 och 15 år? La Musica är kören på Musikskolan för just dig! Vi sjunger all slags musik, övar upp sångrösten och satsar på att ha en riktigt trevlig kör.

Camerata Yay

Ledare: Anne Ramkull
Plats och tid: Musikskolan sal C28, torsdagar 16.30 - 18.15
Camerata Yay är vår ungdomskör för 15 år och uppåt. Vi sjunger körmusik från olika genrer i två- till trestämmiga arrangemang.
Kontakta gärna körens ledare. Du bör ha viss vana av att sjunga i stämmor, eftersom kören sjunger flerstämmig repertoar.

Blåsbusarna

Ledare: Thomas Ringdahl och Mats Kollback.
Repeterar tisdagar kl 17.00 - 18.00 i C4-gymnasiets aula.
Musikskolans yngsta blåsorkester. Orkestern består av elever i åldern 9-12 år. Sammansättningen i orkestern är olika blåsinstrument och slagverk. Ambitionen är att denna orkester ska värna orkestertraditionen samtidigt som nya idéer ges en chans att förverkligas. Orkestern är inte bunden till någon genre utan spelar vad som känns rätt för medverkande elever och lärare.

Blåsvädret

Ledare: Monica Johannesson och Åsa Klinthage
Repeterar tisdagar kl 16.30 - 18.00 i sal B104 på Musikskolan.
Blåsvädret är orkestern som är den naturliga fortsättningen för de elever som "vuxit ur" orkestern Blåsbusarna, både vad gäller ålder och kunnande. Orkestern innehåller de vanligtvis förekommande blåsinstrumenten och slagverk. Blåsvädret spelar musik som de tror publiken gillar, men framför allt vet att de själva tycker om. Tycker man själv om det man gör, brukar det ofta bli bra även för andra!

Cello-orkestern

Ledare: Anna Bukowski och Dan Enermo
Vilande under läsåret 17/18
Cellogrupp på hög nivå ca.6 elever (högstadier/gymnasium). Blandad repertoar från Rock till Klassiskt.

New Strings

Ledare: Anna Bukowski och Lotta Forsén Awad
Repeterar måndagar 16.40 - 17.20 i sal B103 på musikskolan.
Ensemble för elever som är på sitt första eller andra spelår och som spelar fiol eller cello. Kanske detta är första tillfället att spela tillsammans med andra. 

Stråkdraget

Ledare: Josefin Bergholm och Anna Bukowski
Repeterar onsdagar 16.30 - 17.20 i sal B103 på Musikskolan
Denna ensemble är nästa nivå efter Ministråket. Eleverna har spelat minst ett år och vi spelar med hjälp av noter och siffror. Samarbetar ibland med bland annat Happy Strings.

Happy strings

Ledare: Lars Lundström och Dan Enermo
Repeterar onsdagar 16.30 - 17.30 i sal B104 på Musikskolan.
Tredje steget i "Stråkorkester-trappan" för de elever som har spelat i några år. Ensemblen består av fioler, cello, bas och piano. Vi spelar blandad musik och gör ibland samarbeten med andra orkestrar.

Folkdraget

Ledare: Lotta Forsén Awad och Dan Enermo
Ingen fast repetitionstid utan träffas vid några tillfällen per termin.
En ensemble för dig som har spelat ett par år och vill spela folkmusik. Vi spelar mest på gehör, d.v.s. utan noter. Just nu är åldern 10-15 år och består av fiol och cello. Andra melodiinstrument är också välkomna.

KLEO - Kristianstads Lärar- och ElevOrkester

Ledare: Fredrik Ohlin
Repeterar måndagar 17.30 - 19.00 i sal B104 på Musikskolan.
KLEO står för Kristianstads Lärar- och ElevOrkester och är en blandad stor orkester med blås, stråk, harpor, piano, bas och slagverk. Orkestern bemannas av femton lärare och 35 erfarna elever och spelar musik av en mängd olika stilar.

Lilla Gitarrorkestern

Ledare: Fredrik Persson Werneskog och Bertil Olsson
Repeterar onsdagar 16.30 - c:a 17.20 i sal C37 på Musikskolan.
Denna orkester kan du börja i redan efter någon termins spel.
Du behöver inte kunna noter speciellt bra för mycket av inlärningen sker på gehör.

Happy Guitars

Ledare: Jan Kjellberg och Jim Johansson
Repeterar onsdagar 16.30 - c:a 17.20 i sal C38 på Musikskolan.
Denna orkester kan du fortsätta i när du blivit lite bättre och spelat några år.
Här behöver du kunna lite noter, även om en del inlärning även här sker på gehör.

Kristianstad Gitarrorkester

Ledare: Bertil Olsson
Repeterar torsdagar 17.00 - 18.30 i sal C37 på Musikskolan.
Gitarrlärarna Christoffer Larsson, Fredrik Persson Werneskog, Jim Johansson och Jan Kjellberg medverkar också i orkestern. Denna orkester är för dig som spelat en del och går i gymnasiet eller grundskolans senare del. Här krävs notkunskap och helst lite vana från orkester/ensemblespel.
Kristianstad Gitarrorkester startades 1990 som ett led i att ge klassiska gitarrister möjlighet till orkesterspel. Under åren har orkestern konserterat flitigt, bl.a. på Malmö Musikhögskola samt konsertresor till bl.a. Polen, Finland och Italien.
Sättningen är alt 1 (kvint 1), alt 2 (kvint 2), prim, bas och kontrabasgitarr. Detta påminner mycket om stråkorkesterns sättning vilket också gör det möjligt att spela musik som i original är komponerad för densamma. I en del stycken används även soprangitarr (oktavgitarr).
Instrumenten finns att låna på musikskolan.

Så Fi Pi

Ledare: Ewa Persson och Josefin Bergholm
Repeterar måndagar 16.00 - 17.15 i sal C28 på Musikskolan
I grunden en ensemble som består av sång, fiol och piano, men som kan utökas med fler instrument.
Vi har en blandad repertoar och vi vänder oss till åldersgruppen 11-15 år.

Flute For Fun

Ledare: Monica Johannesson och Henna Helistekangas
Repeterar torsdagar 17.00 - 18.30 i C4-gymnasiets aula.
Flute For Fun är musikskolans flöjtkör och har c:a 15 medlemmar som spelar tvärflöjt. Gruppen har även altflöjt och basflöjt, som musikskolan kan låna ut. Ensemblen spelar en mycket blandad repertoar, t ex klassisk-, folk- och jazzmusik. Åldern i Flute For Fun är från högstadiet och uppåt.

Håll-i-wood

Ledare: Lena Bjerstedt
Repeterar fredagar 15.15-16.15 i sal B102 på Musikskolan
Håll-i-wood är en blockflöjtsensemble för er som har spelat blockflöjt ett tag. Sammansättningen kan se olika ut från år till år. Är du 12 år eller äldre? Är du intresserad av att spela blockflöjt i grupp? Kan du spela sopran- och altblockflöjt och vill lära dej spela de övriga storlekarna i blockflöjtsfamiljen?

Marimbabandet - Slagverksensemble

Ledare: Lukas Elgmo
Repeterar tisdagar 18.30 - 19.30 i sal C16 eller B104 på Musikskolan.
Denna ensemble är startad 2015 och består av ungdomar främst på högstadiet och gymnasiet. Ensemblen spelar en blandad repertoar med allt från Yesterday till Cirkuz Renz.

Rock-ensemblen

Ledare: Christoffer Larsson och David Hahne
Repeterar tisdagar 17.30 - 19.00 i sal C18 på Musikskolan.
Musiken innefattar olika stilar inom rock och pop. Intresserade kan höra av sig till Christoffer eller David för mer info.

Soul-ensemblen

Här behöver man vara ganska erfaren på sitt instrument. Eleverna här går senare delen på högstadiet eller på gymnasiet.
Ledare: Christoffer Larsson och Thomas Ringdahl
Repeterar onsdagar 17.40 - 19.10 i sal C16 på Musikskolan.
Denna ensemble spelar, namnet till trots, inte enbart soulmusik. Rock och pop ligger också nära till hands. Medlemmarna (i åldern 15-19 år) spelar bas, slagverk, blås och gitarr. Självklart har vi också med sång.

Yrväder

Ledare: Thomas Ringdahl
Repeterar torsdagar 18.00 - 19.00 i sal B103 på musikskolan.
Denna ensemble är ett samarbete mellan musikskolan och C4-gymnasiet och är en grupp som botaniserar i världens musik. Allt från svenska polskor och norska valser till irländskt, klezmer och balkanmusik. Kanske spanar vi även på Afrika, Sydamerika och Asien. Nyfikenhet, fantasi och experimentlusta är användbara egenskaper i denna grupp. Den huvudsakliga målsättningen är att skapa energi, glädje och medryckande sväng.

Harp Kul

Ledare: Susan Syverson
Repeterar måndagar kl 15.20-16.20 i sal B102 på Musikskolan.
Harp Kul är skolans första harpensemble för de elever som har spelat ca 1 - 4 terminer. Mycket gehörspel och favoritmelodier som eleverna känner till och tycker om.

Celtic Harpers

Ledare: Susan Syverson
Repeterar på onsdagar kl 16.20-17.20 i sal B102 på Musikskolan
För elever som är redo att spela efter noter i original harparrangemang. Vi spelar mycket traditionell musik från den keltiska världen och även Norden. Celtic Harpers har en spelfärdig repertoar och tar emot spelningar i mån av tid. Vi spelar inte sällan ihop med stråkelever och bildar då en fin stråk-/strängorkester.

Kristianstad Harpensemble

Ledare: Susan Syverson. För elever som har spelat länge. Ensemblen håller hög musikalisk nivå och deltar varje år i ett flertal konserter och festivaler. 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.