El Sistema

El Sistema är en världsomspännande rörelse som med musikens kraft hjälper människor att påverka sina liv till det bättre. Verksamheten grundades 1975 i Venezuela och finns idag i 65 länder.

El Sistema undervisning

Konceptet El Sistema har spridit sig över världen och även landat i flera städer i Sverige de senaste åren. Vi på Musikskolan i Kristianstad startade med El Sistema på Näsby skola i januari 2017. Från och med i hösten 2017 har vi utökat med Centralskolan också. Undervisningen bedrivs i projektform fram till sommaren 2019 med hjälp av projektpengar från statens kulturråd. 

De båda skolorna har olika inriktning. Centralskolans elever får lära sig trombon, trumpet och sång/rytmik. Eleverna på Näsby skola får lära sig tvärflöjt, klarinett och sång/rytmik. 

Tre musiklärare från kommunala musikskolan åker ut till skolorna och har undervisning med årskurs 2. Det sker två förmiddagar i veckan. I El sistemametoden ingår det att eleverna ska få spela i professionella sammanhang och därför är Musik i syd vår samarbetspartner. 

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.