Teckningsutmaning

Kulturnyckelns teckningsutmaning är avgjord!

Stort tack till alla klasser och elever som har bidragit till Kulturnyckelns teckningsutmaning! Drygt 600 teckningar skickades in. Det tog tid att gå igenom alla men nu är två klasser utvalda att få åka till Wanås konst. När vi gick ut med den här utmaningen hade vi ett besök till Wanås i potten men vi är glada att vi, i efterhand, kunde utöka det till två. Särskilt med tanke på det stora engagemang skolor och elever har visat.

De två klasser som får åka till Wanås i Kulturnyckelns regi är Vittskövle skola åk F-3 och Fjälkinge skola åk 1.

Motiveringarna är:

Vittskövle skola åk F-3

Genom att på ett färgrikt och mångsidigt sätt gestalta ett stort antal olika kulturformer har ni lyckats förmedla hur kultur kan upplevas, kännas och utövas. Det märks att ni har tänkt till och försökt hitta något som verkligen representerar er själva. Vi kan se på era teckningar och de tillhörande beskrivningarna att ämnet kultur har diskuterats i klassen. Era konstverk utstrålar glädje och inspiration, och ni bevisar att kultur kan ha många olika former, upplevas på olika sätt och på olika platser.

Fjälkinge skola åk 1

Att ni har läst instruktionerna riktigt noga och lagt stort fokus på att teckna av er själva, mitt i en kulturupplevelse, är inspirerande och glädjande att se. Era tydliga beskrivningar på baksidan visar att det har ägnats tid och engagemang till att prata om kultur, vad det kan innebära och vilka känslor det genererar. Kultur kan vara spännande, nervöst, pirrigt och kul. Det är en ära att få uppleva dessa färgrika, fantasifulla och engagerande konstverk – ingen kan undgås att beröras!

 

Alla inskickade bidrag visades under sommaren upp i ett par skyltfönster på Västra Storgatan 39. Enskilda bidrag kan komma att användas i Kulturnyckelns trycksaker som skickas ut till kulturombud samt de elever vars bidrag finns med. Vi ser fram emot att hitta fler användningsområden för dessa fantastiska teckningar!

Stort tack till alla som har bidragit!

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.