Resursskola

Resursskolorna erbjuds lå 16/17 författarbesök på skolan. Resursskolorna kan också ta del av övrigt utbud i Kulturnyckeln i mån av plats och kontaktar då ansvarig arrangör för bokning.

Författarbesök

Resursskolorna erbjuds författarbesök lå 16/17. Författaren kommer ut till skolan och träffar eleverna klassvis vid ett tillfälle. Vi kommer att boka en författare som är duktig på att sprida läslust och som har en varierad bokutgivning.

Författarbesöken för resursskolorna har genomförts.
Arrangör: Skolbibliotekscentralen, SBC

Förslag på förberedelser
Eleverna kan förberedas inför besöket på olika sätt, t ex genom att:
- läsa författarens böcker
- samtala om innehållet
- förbereda frågor till författaren
- ta reda på information om författaren
- inspireras till eget skrivande utifrån författarens böcker

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.