Förberedelseklass

Elever i förberedelseklasser erbjuds läsår 16/17 ett konstprojekt i samarbete med Wanås Konst. Projektet är uppdelat i två olika program, ett för åk f-6 och ett för åk 7-9. Eleverna kan också delta i övrigt utbud tillsammans med de övriga klasserna/årskurserna.

Åk F-6 Jag vill bygga!

Cows can dream
"Cows can dream" text av Jason Diakité , bild av Maria Bajt

Jag vill bygga! är ett konstprojekt som innebär ett besök på Wanås Konst samt ett återbesök på skolan av en konstpedagog från Wanås Konst. Projektet utgår ifrån två böcker i Wanås Konsts barnboksserie, Jag vill bygga med text av Johanna Koljonen och bild av Jenny Granlund och Kor kan drömma med text av Jason Diakité och bild av Maria Bajt.
Programmet genomförs under vårterminen – 17 och bokas av ansvarig lärare.

Besök på Wanås - Total tid, ca 4 timmar. Ni tar med lunch från skolan. Om ni inte kan förlägga 4 timmar på plats meddela det vid bokningen så anpassar Wanås Konst upplägget. Under besöket får ni ta del av:

Konstvisning i parken – 1,5 h. Ni ser bland annat några verk från barnboken Jag vill bygga
Lunchpaus  - 30 min
Konstworkshop – 1,5 h. Eleverna skapar själva utifrån uppgiften - vad skulle du vilja bygga om du skulle bygga en skulptur?
Gårdsbesök – 30 min

Besök av konstpedagog i skolan – 2 timmar.
Efter ni har varit på Wanås får varje klass besök av en konstpedagog från Wanås Konst. Då arbetar eleverna vidare med sina verk, tredimensionellt. Det är fokus på processen och inget krav på ett färdigt material som man ska ta med sig hem. Konstpedagogen har med sig material men skolan ställer upp med vanligt material som finns i skolan såsom saxar etc.

Bokning och frågor
Mejla till Elin Magnusson elin@wanaskonst.se på Wanås Konst och boka ert besök. Lämna minst två förslag på datum för besök på Wanås samt två förslag för besök på skolan.
Wanås är alltid flexibla med tid och anpassar efter skolornas förutsättningar.

 

Åk 7-9 Konstprat

Konstverk av  Jacob Dahlgren
Jacob Dahlgren, Primary Structure, 2011. Photo Mattias Givell

Konstprat är ett konstprojekt som innebär ett besök på Wanås Konst och ett återbesök på skolan av en konstpedagog från Wanås Konst.

Besök på Wanås - Total tid, ca 4 timmar.
Ni tar med lunch från skolan. Om ni inte kan förlägga 4 timmar på plats meddela det vid bokningen så anpassar Wanås Konst upplägget. Under besöket får ni ta del av:

Visning – 1,5 h. Tillsammans upptäcker vi konsten. Vi tittar, känner, lyssnar och pratar om det vi upplever. Hur gör man konst? Hur tolkar du konstverken? Vi uppmuntrar eleverna till att ta egna initiativ att undersöka det vi upplever.
Lunch – 30 min
Workshop – 1,5 h. Under en workshop arbetar vi utifrån konstnärernas idéer, metoder eller materialval, ofta i stor skala och utomhus. Eleverna uppmuntras att undersöka den konstnärliga processen, gärna genom att grupparbete. Som avslutning är vi våra egna kritiker och reflekterar tillsammans över vad vi gjort.

Eget arbete på skolan
Efter besöket arbetar lärare och elever med bildtolkning och bildanalys i skolan utifrån en lärarhandledning som Wanås Konst tar fram. Ni kommer att få lärarhandledningen via mail i början av april. Eleverna väljer själva ett konstverk från den permanenta samlingen som de vill arbeta vidare med. De kan välja att arbeta själva eller tillsammans med en klasskompis.
 
Besök av konstpedagog i skolan – 2 timmar
När eleverna arbetat med uppgiften under några lektionstillfällen kommer en pedagog från Wanås Konst till skolan för att ta del av elevernas arbeten. Elevernas arbete kan redovisas på flera sätt. Till exempel genom att skriva, att berätta för sina klasskompisar, att filma sina redovisningar med skolornas egen utrustning (Ipads, kameror etc.). Förslag kommer att finnas i lärarhandledningen.

Bokning och frågor
Mejla till Elin Magnusson elin@wanaskonst.se på Wanås Konst och boka ert besök. Lämna minst två förslag på datum för besök på Wanås samt två förslag för besök på skolan.
Wanås är alltid flexibla med tid och anpassar efter skolornas förutsättningar.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.