F-klass Konst och litteratur

Detta läsår samarbetar folkbiblioteken, Konsthallen och Skolbibliotekscentralen i årets tema "Ord blir bilder-bilder blir ord". För kompetensutveckling för lärare, se fliken "kompetensutveckling".

Upptäck biblioteket!

Folkbiblioteken i Kristianstads kommun bjuder in alla förskoleklasser till sitt närmaste bibliotek. Vi vill väcka barnens intresse för berättelser, böcker och läsning och visa vilka nya världar berättelserna kan öppna. Besöken innebär också att barnen får veta vad ett bibliotek är och hur det fungerar, de blir visade runt och det finns möjlighet att få ett eget lånekort. Vi kommer att utgå från en speciellt utvald bok som alla barn får som gåva. Boken visar barnen hur samspelet mellan ord och bild kan se ut genom att låta dem skapa egna bilder.

Upplägget ser lite olika ut beroende på vilket bibliotek man besöker.
Tid: hela läsåret
Bokning: Biblioteken kontaktar personal i förskoleklassen under läsåret för att boka tid.
Förslag på förberedelser med eleverna innan biblioteksbesöket
Prata om:
- Vad är ett bibliotek?
- Vilka olika typer av böcker finns det?
- Vad är en författare?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upptäck Museet och Konsthallen - bli en konstletare!
Visning & workshop

Kristianstads konsthall
Kristianstads konsthall

Vi gör som Pippi…men istället för sakletare blir vi konstletare. Vi förvandlar oss till konst-detektiver med magisk fantasi och löser konst-iga bilder.

Regionmuseet Kristianstad och Konsthallen bjuder in alla förskoleklasser för att väcka intresset för bilder. Vi kommer att se den konst som för tillfället finns i huset. I konstens värld kan allting hända, vi kan hitta infallsvinklar som passar vilket ämne som helst. Vi kan använda konsten för att få förståelse för vår omvärld. Bildspråket är ett viktigt hjälpmedel för att kunna orientera sig i tillvaron. Genom bilderna brottas vi med verkligheten. Människan målar för att det ger mening åt livet. Vi försöker bringa ordning på intryck, ge form åt uttryck och upptäcka skillnader och nyanser. Alla elever behöver tillfällen att bearbeta det som vi försöker lära dem med alla sina sinnen. Språk är också ljud, rörelse och bild. Vi samtalar, betraktar, lyssnar, undersöker, härmar, mimar, dramatiserar, rör och berör. Vi skapar utifrån inspirationen vi fått i utställningen.

Tid: 90 min Programmet kan bokas hela läsåret. Ta gärna en frukt eller fika till pausen!
Lokal: Kristianstads Konsthall/Regionmuseet i Kristianstad

Bokning: programmet bokas via Pia i museets reception, tis-fre kl. 08.00-11.45, 044-13 52 56
Förslag på förberedelser
Samtala i klassen innan besöket om:
- Vad är ett museum och en konsthall?
- Finns det olika slags museer och konsthallar?
- Vad kan man göra där?
- Kan man lära sig nåt där?
- Kan man ha roligt där?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Workshop i illustration. Kan bilder tala?

Mattias Olsson, illustratör.
Mattias Olsson, illustratör

Mattias Olsson är illustratör och konstnär och kommer att besöka alla förskoleklasser under läsåret. Under besöket kommer han att samtala med eleverna om hur det är att jobba med att teckna bilder. Vad betyder det att vara illustratör? Eleverna har sedan tecknarverkstad tillsammans med Mattias och får möjlighet att teckna bilder som i efterhand får sin berättelse… eller kanske elevernas påhittade ord förvandlas till bilder.

Mattias Olsson har arbetat som konstnär både på Moderna Muséet och Rum för barn/Kulturhuset i Stockholm, ofta i workshop-form tillsammans med barn. Han har bland annat illustrerat Helena Bross lättlästa serie Minimysterierna samt Peter Ekbergs En biljett till stjärnorna. Mattias har varit en uppskattad pedagog i F-klasserna under läsåret 15/16 och återkommer alltså till Kristianstad.

Workshopen i illustration för f-klasserna avslutades vecka 13.
Arr: Kristianstads stadsbibliotek, SBC och Skapande skola-samordnaren


Förslag på förberedelse med eleverna.
Prata med eleverna om:
- Vad gör en illustratör?
- Vilken berättelse skulle du vilja teckna en bild till?

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.