Åk 5 Konst

Detta läsår erbjuds åk 5 det konstpedagogiska programmet "Vad är konst?" på Kristianstads konsthall samt besök av en konstnären Pernilla Persson Jahangiri som håller i en konstworkshop i klassrummet. För lärare erbjuds en kompetensutveckling i konst, se fliken "kompetensutveckling" ovan.

Vad är konst? Visning och workshop 

Konst kan uppfattas på olika sätt av olika människor. Men vad betraktas som konst egentligen, eller vad är konst? Vilka material kan man använda eller finns det något material man inte kan använda? Måste det vara gjort av ett material över huvud taget? Ska konstverket bevaras och finnas i all evighet eller kan det få finnas bara en liten stund? Måste konsten vara vacker? Många tänker att konst bara är bilder men vi anser att allt är konst eller åtminstone kan bli konst. Ett löv, en gren, en lampa, en groda, vatten, en idé, ett ljud eller vad som helst kan bli konst fast olika sorters konst. Konstupplevelsen finns hos betraktaren. Håller Du med oss eller vad tycker Du? Vi tittar på den konst som för tillfället finns i huset, samtalar om den och sen skapar vi utifrån vårt samtal.

Regionmuseet och Kristianstads konsthall
Regionmuseet och Kristianstads konsthall

Tid: 90 min. Programmet kan bokas hela läsåret.
Lokal: Kristianstads Konsthall/Regionmuseet Kristianstad
Ta gärna med en frukt eller fika till pausen!
Arr: Regionmuseet

Bokas via bokas via Pia i receptionen, tis–fre kl 08.00–11.45, 044-13 52 56.
Förslag på förberedelser
Förslag på förberedelser
Samtala i klassen innan besöket om:
- Vad är ett museum och en konsthall?
- Vad är konst?
- Vad gör en konstnär?
- Finns det nåt material man inte kan göra konst av?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Att använda knoppen och teckna med kroppen!
Konstworkshop på skolan

Pernilla Jahangiri Persson
Pernilla Persson Jahangiri med elev

Under ledning av konstnären Pernilla Persson Jahangiri får eleverna utforska och utveckla sin tecknarförmåga genom att lära sig analysera och skissa människokroppen i rörelse. Fokus ligger på att tecknandet är ett redskap för att kommunicera en idé, tanke eller känsla och att själva processen kring att teckna inte handlar om att ”rita fint” eller att bilden ska sparas och hängas på väggen. Alla som kan hålla i en penna kan lära sig att teckna. Här sopar vi bort osäkerheten och rädslan att göra fel.

Workshopen varar i 2 timmar med paus i mitten. Den inleds med teori kring hur små barn tecknar ”fritt” för att senare börjar ”rita av” vilket många fastnar i långt upp i vuxen ålder, blandat med övningar i att våga rita med hela kroppen. Efter uppvärmningen får eleverna prova på att stå modell för varandra. Snabba pass på 30 sek – 1 minut där eleverna skissar rörelsen med grova kritor eller kol. Det går åt mycket papper och inget behöver sparas. Här är det själva processen som räknas och eleverna slipper prestera. Passet avslutas med roliga övningar där eleverna får samarbeta i mindre grupper och slutligen diskutera och utvärdera dessa sinsemellan.
Eleverna får gärna ha på sig något randigt under workshopen med Pernilla.

Tid: utvalda veckor under läsåret Besöket varar ca 2 timmar inkl. paus
Lokal: klassrum på din skola
Arrangör: Skapande skola-samordnaren

Bokning: Schema skickas till alla klasser med förslag på datum och tid. Schemat ska passa över 40 klasser och vi ber därför om flexibilitet. Workshoparna sker under två perioder, en på höstterminen och en på vårterminen. Du som lärare blir kontaktad i god tid innan klassens workshop.
Förslag på förberedelser
Förslag på förberedelser inför Pernillas besök
Diskutera kring frågorna: 
- Får man rita utanför linjerna?
- Vad händer då?

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.