Åk 1 Dans

Program för åk 1 läsår 16/17. Detta läsår erbjuds åk 1 det pedagogiska programmet sagodans samt en dansföreställning. För lärare erbjuds också kompetensutveckling i dans som du hittar under fliken "kompetensutveckling".

Pedagogiskt dansprogram - Sagodans

Dans är lustfyllt och ger och skapar energi i gruppen. Kulturhuset Barbackas danspedagog läser en saga tillsammans med eleverna. Därefter får de möjlighet att återberätta den med hjälp av kroppen i dans/rörelse, lek, sång och ramsor. Sagans värld leder barnen på ett naturligt sätt in i ett gestalande av känslor och stämningar med hjälp av rörelser. Vi är vinden… vi dansar glädjen. Alla dansar monstret med långa spretiga ben… alla balanserar fjärilslätt på tå. Sagodans blir för många barn ett positivt möte med dans som konstnärligt uttrycksmedel – för de flesta barn deras första kontakt med dans där de själva får tillfälle att uttrycka sig med kroppen. Sagodans är ett fantastiskt hjälpmedel för alla lärare i skolan för att komma igång med skapande dans och dans som ett kommunikativt uttrycksmedel.

Datum: Hela läsåret
Tid: 50-60 min
Lokal: Stort klassrum, med frilagd rörelseyta (alt. liten idrottshall) med musikanläggning

Bokning: Danspedagogen kontaktar samtliga årskurs 1
Arr: Kulturhuset Barbacka


Förslag på förberedelser:
- Vilka sagor skulle vara roliga att göra som dans?
- Hur kan ni tillsammans i klassen röra er som olika känslor? 

Under dokument, nedan, finner du  "Ett steg i taget" – är en lärarhandledning i dans och rörelse för barn och unga. Där hittar du konkreta arbetssätt för att använda dans och rörelse i skolans alla ämnen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dansföreställning - And then…Och sen

And Then... Och sen är dans och mjuk cirkus i en abstrakt sagovärld. Här möts fyra figurer för att berätta och presentera saker och händelser på alldeles olika sätt. I rummet rullas objekt, saker flyttas och byter perspektiv i dans, tal, sång. Någon berättar om bin som dansar balett. Någon annan om fingerfärdiga motsatser och barocka djurfinurligheter. Här har något hänt. Vem talar sanningen? Tillsammans med publiken läggs ett pussel, saker berättas, rummet formas om och relationer skapas. Är detta en början? Eller börjar vi om? And then... handlar om att lämna den lilla världen och hitta sanningen. En lekfull skattjakt blir en finurlig gåta. Av: Claire Parsons.
Arr: Kulturhuset Barbacka

OBS: Dansföreställningen har visats under höstterminen 2016.
Ny dansföreställning för åk 1 ges lå 17/18.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.