Om Kulturnyckeln

Kulturnyckeln är en verksamhet som Barn- och utbildningsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen i Kristianstads kommun står bakom. Den är för barn/elever från 3 år i förskolan och hela grundskolan tom åk 9. Den omfattar den kommunala förskolan/skolan såväl som kooperativ och friskolor.

Syfte

Syftet med Kulturnyckeln är likvärdighet, det vill säga att alla barn och elever i Kristianstads kommun ska få ta del av professionellt producerad kultur i förskolan och skolan. Kulturnyckeln grundar sig på läroplanernas intentioner om kultur i förskola/skola. Genom att aktivt och kontinuerligt ta del av utbudet i Kulturnyckeln verkar förskolan/skolan för att barn och elever kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, dans med flera.

Kulturnyckelns tre delar

Kulturnyckelns tre delar
Kulturnyckelns tre delar.

Kulturnyckeln innehåller tre delar: upplevelse, eget skapande och kompetensutveckling. Det innebär att barn/elever regelbundet möter kultur i form av både eget skapande och upplevelse och att pedagoger erbjuds kompetensutveckling i kultur och estetiskt skapande.

Vilka är vi?

Kulturnyckeln är en kommunal verksamhet som Barn och utbildningsförvaltningen och Kultur och fritidsförvaltningen tillsammans ansvarar för. Kulturnyckeln bygger på nära samarbete mellan kommunala och regionala kulturaktörer (Kulturhuset Barbacka, Biblioteken, Kommunala Musikskolan, Skolbibliotekscentralen/Utvecklingsavdelningen BUF, Regionmuseet, Kristianstad konsthall, Unga Musik i Syd). Denna grupp av aktörer kallas för Kulturspindeln och träffas regelbundet

Kulturnyckeln och Skapande skola

Skapande Skola-medel är statliga medel som skolhuvudmannen varje år söker från Kulturrådet. Inför läsåret 16/17 har Barn- och utbildningsförvaltningen sökt och fått 1,775 miljoner. Dessa medel är öronmärkta för elevers möten med professionell konst och kultur. Genom att utöka kulturarrangemangen i Kulturnyckeln med Skapande skola-arrangemang kan elever ta del av extern professionellt producerad kultur, kultur som vi annars inte hade haft möjlighet att erbjuda i Kulturnyckeln till exempel besök på Wanås konstpark eller författarbesök i klassrummet.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.