Kulturombud

Här hittar du information för dig som är Kulturombud på en förskola/skola. Hör gärna av dig om du har frågor eller idéer. Under "dokument" längst ner på sidan kan du se vem som är Kulturombud på just din förskola/skola.

Vad är ett kulturombud?

Ballong 

Rollen som kulturombud är mycket viktig och förhoppningsvis mycket rolig!
Ett kulturombud fungerar som en länk för att barn och elev ska få tillgång till konstnärliga upplevelser. Du är den, kanske den enda, som får information om olika kulturnyheter och inbjudningar till spännande kulturarrangemang. Du får erbjudande om seminarier, kompetensutbildningar och informationsträffar. Som kulturombud samlar du på dig aktuell information och har som uppgift att sprida det till övriga pedagoger och elever.

Kulturombudet fungerar som en av flera drivkrafter i det dagliga kulturarbetet. Som kulturombud verkar du för ett ökat och kvalitativt kulturliv för barn och unga. Du är både informatör och inspiratör gentemot kollegor och elever. Målet är att kultur blir en naturlig del av förskolans/skolans/gymnasieskolans verksamhet.

Vad gör ett kulturombud?

Att vara kulturombud innebär bland annat:
• att vara mottagare för information från olika kulturinstanser
• att aktivt sprida informationen vidare till arbetskamrater via till exempel förskolans/skolans/gymnasieskolans kulturgrupp, anslagstavla, personalkonferenser, arbetslagsträffar, platsträffar och studiedagar
• att ha goda kommunikationsvägar, t.ex. ha tillgång till dator för att ta emot och skicka kulturinformation
• att delta i möten med förskolans/skolans/gymnasieskolans övriga kulturombud 
• att delta på utbudsdagar, fortbildningar, seminarier och informationsträffar inom kulturområdet 
• att vara en länk mellan förskolan/skolan och kulturinstitutioner – förmedla skolans synpunkter och önskemål om erbjudet kulturutbud

Vill du göra en presentation i din verksamhet om innehållet i Kulturnyckeln lå 17/18 så finns det en Power Point presentation under "länkar".

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.