Kulturnyckeln och covid-19

Kulturnyckeln har gjort anpassningar i programmet för att begränsa risken för smittspridning.

Kulturnyckeln och Kristianstads kommun följer noga utvecklingen och de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten och från Region Skånes smittskydd. Vi har gjort anpassningar till Kulturnyckelns program för att begränsa risken för smittspridning. Exempel på förändringar är digitaliserade program och minskat publikantal på föreställningar. Ni kan läsa om vad som gäller för varje program på respektive bokningssida. Är du osäker, prata med din rektor eller ring till Kulturnyckelns samordnare – Karin Haskå 0733-136476.

Då mycket bygger på att vi gemensamt tar ett ansvar och hjälps åt för att begränsa smittspridning ber vi er att tänka på att stanna hemma vid sjukdomssymptom och två dagar efter tillfrisknande. Detta gäller alla, såväl barn och elever, lärare, arrangörer och kulturutövare. Vid de fall det kommer ut en kulturutövare/pedagog till skolan ber vi er att erbjuda möjlighet till att tvätta händerna direkt vid ankomst. Håll avstånd och undvik att ta i hand.

Det är en exceptionell situation men vi hoppas och önskar er trots detta många härliga kulturupplevelser under läsåret 2020-2021.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.