Kulturnyckeln och covid-19

Kulturnyckeln har gjort anpassningar i programmet för att begränsa risken för smittspridning.

Kulturnyckeln och Kristianstads kommun följer utvecklingen och de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten och från Region Skånes smittskydd. Vi har gjort anpassningar till Kulturnyckelns program för att begränsa risken för smittspridning exempelvis genom minskat publikantal på föreställningar. När maxantalet för publik vid offentliga sammankomster plockades bort valde även vi att erbjuda fler platser per föreställning men vi har det fortfarande luftigare än före pandemin. Vi har bokat in flera föreställningar för att undvika trängsel.

Är du osäker, prata med din rektor eller ring till Kulturnyckelns samordnare – Karin Haskå 0733-136476.

Då mycket bygger på att vi gemensamt tar ett ansvar och hjälps åt för att begränsa smittspridning ber vi er att tänka på att stanna hemma vid sjukdomssymptom. Detta gäller alla, såväl barn och elever, lärare, arrangörer och kulturutövare. Vid de fall det kommer ut en kulturutövare/pedagog till skolan ber vi er att erbjuda möjlighet till att tvätta händerna direkt vid ankomst. Håll avstånd och undvik att ta i hand.

Vi önskar er många härliga kulturupplevelser under läsåret 2021-2022.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.