Musikskola och kultur

Musikundervisning bedrivs på samtliga grundskolor och vissa gymnasieskolor. Utöver detta finns det möjlighet att ansöka till Kommunala Musikskolan eller till musikklasserna på Fröknegårdskolan. Kulturnyckeln bidrar till att alla barn och elever får ta del av kultur under hela sin skoltid.

I grundskolan är musik ett eget ämne. På gymnasiet finns det vissa inriktningar mot musik. Kultur förekommer i olika former under hela skoltiden.

Kommunala Musikskolan

Musikskolan erbjuder undervisning i musik för barn och ungdomar i åldern 3–20 år. I de flesta fall får eleven även möjlighet att spela i grupper, ensembler eller orkestrar. Medverkan i dessa erbjuds upp till 25 år. Det finns över 20 olika slags instrument att spela. Du kan läsa mer och ansöka på Musikskolans hemsida.

Direkt till Musikskolans hemsida

Musikklasser

Musikklass innebär att elever inom den ordinarie skolundervisningen har extra musik. På Fröknegårdskolan finns musikklasser i årskurserna 4-9. Kristianstads musikklasser har körsång som profil. Du kan läsa mer och anmäla ditt intresse på Fröknegårdskolans hemsida.

Direkt till Fröknegårdskolans hemsida

Kulturnyckeln

Kulturnyckeln vänder sig till barn och skolelever från tre år upp till årskurs nio. Alla barn och elever får ta del av kultur under hela sin skoltid oavsett om skolan är kommunal eller fristående.

Direkt till Kulturnyckeln

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.