Högskola

Högskolan Kristianstad (HKR) är en liten men samtidigt stor högskola samlad på ett campus. Högskolan har cirka 14 000 studenter och 500 anställda.

Årets studentstad

Tillsammans med Högskolan Kristianstad och Kristianstad studentkår arbetar vi för att Kristianstad ska bli en attraktivare studentstad. Kristianstad ska bli en bättre stad att studera, verka och bo i. Detta arbete sker i projektet Årets studentstad med målsättningen att utses till årets studentstad år 2023/2024. Vi har påbörjat en resa där du som student eller kanske näringsidkare i Kristianstad kan vara delaktig.

Du kan läsa mer om projektet på Högskolans webbplats.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.