Samlingssida skolbyte/programbyte från den 16 september 2020

Samlingssida för skolbyte/programbyte Introduktionsprogram från den 16 september 2020.

Information om skolbyte/programbyte till Introduktionsprogram 
från den 16/9-20-VT21.

Vem?

 • Elev med hemkommun/vistelsekommun Kristianstads kommun som söker till Hässleholms kommun, Sölvesborg Bromölla kommunalförbund, Osby kommun, Östra Göinge kommun och fristående skolor i Kristianstads kommun.
 • Elev som söker från annan hemkommun/vistelsekommun än Kristianstads kommun till kommunal skola i Kristianstads kommun.

Önskemål om skolbyte/programbyte Introduktionsprogram för enskild elev.

Denna information gäller från och med den 16/9-20 till en av ovanstående kommuner.

 1. Eleven kontaktar skolans personal som eleven önskar byta till/byta program inom samma skola för att få information om vem eleven ska kontakta.
  Eleven ber också sin tidigare skola skriva sina uppgifter på blanketten.

 2. Eleven fyller i blanketten "Önskemål om skolbyte/programbyte Introduktionsprogram för enskild elev" och lämnar den till den nya skolhuvudmannen.

Blankett "Önskemål om skolbyte/programbyte Introduktionsprogram för enskild elev"

Blankett 

Till gymnasieskolans skolhuvudman

Skolans beslutsfattare kontrollerar att eleven är behörig och tar ställning till om plats kan erbjudas.

 1. Skolans beslutsfattare kontrollerar att eleven är behörig och tar ställning till önskemålet.

 2. A: Skolhuvudmannen kan erbjuda plats:
  Skolhuvudmannen laddar upp elevens ifyllda blankett tillsammans med skolans individuella studieplan och med elevens betyg som inte finns tidigare i ansökningswebben.

  B: Skolhuvudmannen kan inte erbjuda plats:
  Skolhuvudmannen laddar upp elevens blankett: Önskemål om skolbyte/programbyte Introduktionsprogram för enskild elev med skolhuvudmannens uppgifter som också meddelar eleven.

 3. Skolhuvudmannen laddar via Formulär upp
  - Önskemål om skolbyte/programbyte Introduktionsprogram för enskild elev
  - Individuell studieplan
  - Elevens betyg som inte finns sedan tidigare i ansökningswebben.

Beslutsfattare i hemkommun/vistelsekommun

 • När beslutsfattare i hemkommun/vistelsekommun har gått igenom underlaget returneras besked via mejl till skolhuvudman och elev.
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.