Glömt inloggningsuppgifter

Elev som har sökt till gymnasieutbildning under våren 2022 men har glömt sina inloggningsuppgifter till ansökningswebben.

Ansökningswebben

Sista dag att söka till gymnasiet eller göra ändringar i din ansökan var den 15 maj. Nu är ansökningswebben stängd för ansökningar, men gå gärna in och kontrollera dina kontaktuppgifter.

1 juli kan du se ditt slutgiltiga antagningsbesked på ansökningswebben. Du loggar in med samma inloggningsuppgifter som du använde när du gjorde ansökan. 

Glömt inloggningsuppgifter

Läs mer här

Inom samverkansområdet får elever endast ett (1) inloggningsbrev från Gymnasieantagningen. Har du fått inloggningsbrevet via din Studie- och yrkesvägledare så kan du kontakta denne för att få en kopia på inloggningsuppgifterna. Om du själv har gjort beställningen får du ta fram uppgifterna som du fick till din mejladress!

Du kan även logga in med E-ID, alternativt välja "Glömt lösenord" på Skånegys hemsida:

imagey6t3.png

image6y2zl.png


Inloggningsuppgifter är endast öppna för användning till ett särskilt läsår!

Gymnasieantagningen skickar endast ut inloggningsuppgifter till NYA elever. Du som har fått inloggningsbrev tidigare år 2022 ska kontakta din Studie- och yrkesvägledare för att få en kopia på brevet. Du kan även logga in på Skånegy med E-id eller använda funktionen "Glömt lösenord" på ansökningswebben.

Om du inte tidigare har fått inloggningsuppgifter till läsåret 22/23 kan du beställa dessa via formulär från den 1/8 - 11/9 (Sista dag för sent omval är den 12/9)

Beställningsformuläret är nu stängt!

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.