Elever från utlandet

Samlad information till elever som vill söka till gymnasieskola i Sverige och har skolbakgrund från annat land, utländskt skolsystem och utländska betyg.

Information för dig som har utländska grundskolebetyg och ska beställa inloggningsuppgifter till ansökningswebben på Skånegy för att söka till gymnasieutbildning i Sverige:

 • Gymnasieantagningen Kristianstad arbetar med elever som har utländska grundskolebetyg och ska söka till svensk gymnasieutbildning och som efter sina utländska studier ska bosätta sig, det vill säga folkbokföra sig, i en av följande kommuner:

     Sölvesborg, Östra Göinge, Bromölla, Osby, Kristianstad, Simrishamn och Hässleholm

     Kontaktuppgifter till andra Gymnasieantagningar i Sverige hittar du på:                                                   antagningskanslier.skr.se

 • För att ansöka till Gymnasieskola i Sverige med utländska betyg krävs det bland annat att du har ett godkänt betyg i ämnet svenska/svenska som andraspråk. Du måste även ha kunskaper i övriga ämnen genom dina utländska betyg som motsvarar kraven till de gymnasieutbildningar du ansöker till. Läs mer om regelverket för utländska betyg på Skånegy och på  Skolverkets hemsida 
 • För dig som har utländska betyg och söker till svensk gymnasieutbildning ansöker via "Fri kvot" vilket innebär att dina kunskaper blir prövade och bedömda av gymnasieskolans skolhuvudman som sedan fattar beslut om du uppfyller behörigheten och kan erbjudas plats på sökt gymnasieutbildning.

Till din ansökan ska du bifoga bland annat nedanstående bilagor tillsammans med intyg/underlag som anges i respektive ansökan:

 • Ansökningsblankett till Fri kvot
 • Översättning av utländskt betyg
 • Intyg från din utländska grundskola om dina höstterminsbetyg motsvarande årskurs 9 och kopia på betygen.
 • Höstterminsbetyg/svenskt grundskolebetyg i svenska som andra språk.

Länk till Sofia distans i Stockholm som undervisar svenska elever i årskurs 6-9 bosatta i utlandet.

Du får ovanstående blanketter via:

 • Studie- och yrkesvägledare i via din hemkommun/kommande hemkommun
 • Studie- och yrkesvägledare på den gymnasieskola som du vill söka till

Om du behöver hjälp med att fylla i blanketterna kan du få det av Studie- och yrkesvägledaren!

Information om beställning av inloggningsuppgifter:

 • När du ansöker om inloggningsuppgifter via vårt formulär ska du ange vilken kommun du planerar att bosätta dig i samt planerat inflyttningsdatum till angiven kommun.
 • Du ska även bifoga ett betygsdokument som visar de betyg du har just nu samt ett underlag som visar hur skolsystemet är uppbyggt i det land du har studerat.
  Exempelbild skolsystem: Det amerikanska skolsystemet
 • Om du redan är folkbokförd i Sverige när du gör denna beställning av inloggningsuppgifter inhämtas adressuppgifter från Skatteverket. 
 • Om du inte är folkbokförd på en svensk adress i en av ovanstående kommuner får du mejla in personbeviset till antag@kristianstad.se senast 2021-06-23 för att kunna få besked i ansökningswebben till den 1 juli. Sker folkbokföringen efter 2021-06-23 bevakas detta manuellt och du får besked via SMS, telefon eller mail under den manuella antagningen i augusti-september.
 • Kvittens på din ansökan till gymnasieutbildning
  mejlar du efter ditt gymnasieval till antag@kristianstad.se senast den 2 april efter valperioden i januari-februari. Om du gör val eller ändringar i din ansökan under april-maj mejlar du in kvittensen senast den 2 juni till antag@kristianstad.se

Viktiga datum för dig med utländska grundskolebetyg:

 • 15 januari -15 februari samt 25 april - 15 maj: Ansökningswebben på Skånegy är öppen för gymnasieansökan.
 • Om du har underlag till att fylla i ansökningsblankett till Fri kvot, ska du i god tid till före den 21 maj, maila in denna. Sista dag för Studie- och yrkesvägledare att ladda upp bilaga "Fri kvot" är den 21 maj.
 • Senast 2021-06-17 - Skicka in slutbetyg från utländsk grundskoleutbildning via vårt formulär.
 • Senast 2021-06-17 - Skicka in slutbetyg i svenska/svenska som andraspråk (grundskolenivå) via vårt formulär.

 • Senast 2021-06-23 - Skicka in Personbevis från Skatteverket.
Länk till vårt formulär hittar du här:
Gymnasieantagningens formulär för dig med utländska grundskolebetyg

 

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.