Beställning av inloggningsuppgifter till ansökningswebben

För att söka till gymnasiet behöver du inloggningsuppgifter till ansökningswebben. Du har rätt att söka gymnasieutbildning från och med det år du avslutar årskurs nio på grundskolan och senast det år du fyller 19 år.

2020-02-15
Beställning av inloggningsuppgifter kan göras via något av nedanstående formulär,
MEN de kommer att skapas och skickas ut med start i mitten på april 2020.


Gymnasieantagningen Kristianstad har skickat ut inloggningsuppgifter till skolornas SYV/studie- och yrkesvägledare på skola som finns i Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Simrishamn, Sölvesborg eller Östra Göinge till skolans elever med hemkommun i Skåne och västra Blekinge.

Om du läser på en skola i en kommun utanför Skåne och Västra Blekinge, men har hemkommun i Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Simrishamn, Sölvesborg eller Östra Göinge beställer du inloggningsuppgifter nedan.

Tänk på att det är en manuell handläggning för att ta fram en kopia på dina inloggningsuppgifter eller skapa nya inloggningsuppgifter. Detta kan ta några helgfria dagar innan du kan få inloggningsuppgifterna.

 Inloggningsuppgifter elevBeställningsformulär
 1

Du med skolkommun i Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Simrishamn, Sölvesborg eller Östra Göinge och hemkommun i Skåne och västra Blekinge kommer att få dina inloggningsuppgifter till din skolas SYV/studie- och yrkesvägledare i samband med terminsstart.

Detta gäller till de skolor som har skickat in elevernas betyg eller beställning av inloggningsuppgifter i samband med terminsavslutningen i december 2019.

Om du har fått dina inloggningsuppgifter från en SYV/Studie- och yrkesvägledare under vårterminen 2020, men har tappat dom kontaktar i första hand din SYV som ger dig en kopia på dina inloggningsuppgifter.

2

Glömt inloggningsuppgifter - och inte går i skola.

Du som har fått inloggningsuppgifter för ansökan till gymnasieutbildning till läsåret 20/21 och har skrivit in din e-postadress kan beställa kopia på inloggningsuppgifterna via Skånegy

Beställ kopia på inloggningsuppgifter
3

Du som har fått inloggningsuppgifter för ansökan till gymnasieskola till läsåret 20/21 kan logga in med ditt E-ID/Bank-ID.

Logga in på din sida på Skånegy med E-ID/Bank-ID och har fått inloggningsuppgifter till ansökningswebben www.skanegy.se 
Gäller dig som är folkbokförd i en kommun som tillhör Skåne och västra Blekinge.

 www.skanegy.se
4

Ny elev

Du med hemkommun i Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Simrishamn, Sölvesborg eller Östra Göinge, men med skolkommun utanför samverkansområdet Skåne och västra Blekinge beställer inloggningsuppgifter på vår webbsida.

Till din ansökan bifogar du även dina höstterminsbetyg.
Tänk på att det är en manuell hantering vilket påverkar svarstiden.

 Beställningsformulär
5

Ny elev

Du med hem- och skolkommun i Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Simrishamn, Sölvesborg eller Östra Göinge

Eller du med skolkommun i Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Simrishamn, Sölvesborg eller Östra Göinge och hemkommun inom samverkansområdet Skåne och västra Blekinge beställer inloggningsuppgifter på vår webbsida.

Till din ansökan bifogar du även dina höstterminsbetyg.

Tänk på att det är en manuell hantering vilket påverkar svarstiden.

Beställningsformulär
 6

Du med hem- och skolkommun utanför Skåne och västra Blekinge beställer dina inloggningsuppgifter via din hemkommuns gymnasieantagning du hittar kontaktuppgifter till samtliga gymnasieantagningar på Antagningskanslier i Sverige

Du hittar kontaktuppgifter till samtliga gymnasieantagningar på Antagningskanslier i Sverige
 7

Glömt inloggningsuppgifter och saknar E-ID/Bank-ID och inte har registrerat din e-postadress i ansökningswebben.

Du som har fått dina inloggningsuppgifter vårterminen 2020 till din sida på www.skanegy.se men har glömt dem och saknar E-ID/Bank-ID eller har glömt registrera din e-postadress beställer kopia på inloggningsuppgifter via detta formulär.

Tänk på att det är en manuell hantering vilket påverkar svarstiden.

Beställningsformulär
8

Du har tidigare sökt till en gymnasieutbildning 2019 eller tidigare, men vill göra en ny gymnasieansökan och tillhör en hem- och skolkommun i Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Simrishamn, Sölvesborg eller Östra Göinge.

Tänk på att det är en manuell hantering vilket påverkar svarstiden.

Beställningsformulär
9

Elev med skyddad identitet beställer inloggningsuppgifter genom att ringa till Antagningsansvarig på Gymnasieantagningen Kristianstad 044-13 64 12

Gäller elev med hem- och skolkommun i Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Simrishamn, Sölvesborg eller Östra Göinge.
Även för dig med någon av dessa hemkommuner och annan skolkommun.

Kontaktuppgifter
10

Du som vill söka till T4/Fjärde tekniskt år kan beställa inloggningsuppgifter genom vår webbsida.

Tidplan för ansökan till Fjärde tekniskt år hittar du på www.skanegy.se

Om du har fått examensbevis från Teknikprogrammet bifogar du det i din ansökan.

Om du slutför Teknikprogrammet VT20  skall du senast sista dagen på vårterminen 2020 skicka in ditt Examensbevis till antag@kristianstad.se

Om vi inte har ditt examensbevis från Teknikprogrammet kan vi
inte göra en bedömning om du är behörig till sökt
T4/Fjärde tekniskt år.

Tänk på att det är en manuell hantering vilket påverkar svarstiden.

Beställningsformulär
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.