Val och antagning

Gymnasieantagningen i Kristianstad ansvarar för antagningen till gymnasieskolorna i Kristianstad, Bromölla, Sölvesborg, Östra Göinge, Simrishamn, Hässleholm och Osby.

Gemensam antagning

Gymnasieantagningen i Kristianstad har hand om ansökningarna för alla elever som är folkbokförda i Kristianstad, Bromölla, Sölvesborg, Östra Göinge, Simrishamn, Hässleholm och Osby. Vi sköter även antagningen åt alla gymnasieskolor som finns i dessa kommuner.

Ansöka till gymnasieskola

Oavsett vilken skola du vill studera på gör du din ansökan via webbtjänsten på Skånegy.se. Där finns även information om skolor, program behörighet, meritvärde, viktiga datum, öppet hus med mera för gymnasieskolor i Skåne och Blekinge. 

Skånegy.se

För att kunna ansöka behöver du användaruppgifter. Du som går i årskurs 9 i grundskolan får användaruppgifter via din studie- och yrkesvägledare eller per post. Om du inte går i skolan kan du skicka ditt namn, adress och personnr till antagningen, så får du användaruppgifter. Du hittar vår e-post under kontakt.

Viktiga datum för dig som elev

Gymnasievalet innehåller ett antal viktiga datum, såsom sista ansökningsdag och datum för omvalsperiod. Alla viktiga datum hittar du på Skånegy.se.

Viktiga datum på Skånegy.se

Meritvärde

Varje år i april presenteras preliminära antagningspoäng till gymnasieskolan och varje år i början av juli är de slutliga antagningspoängen klara. 

På Skånegy.se finns aktuella samt tidigare meritvärden.

Information om meritvärden på Skånegy.se

Behörighet

Du kan ansöka till gymnasiet från och med det år du avslutar årskurs 9 på grundskolan och senast det år du fyller 19 år. Du får inte tidigare ha avslutat en gymnasieutbildning.

Behörighet till nationella program

Behörighetskraven för nationella program är olika beroende på vilket program du söker. För Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet och Samhällsvetenskapsprogrammet krävs lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik, geografi, historia, religion och samhällskunskap samt i 5 valfria ämnen.

För Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet krävs lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik, biologi, fysik, kemi samt i 6 valfria ämnen.

För Estetiska programmet krävs lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik, samt i 9 valfria ämnen.

För alla yrkesprogram krävs lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik samt i minst fem ämnen till.

Behörighet till introduktionsprogrammen

För att vara behörig till programinriktat individuellt val krävs att du har lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk. Dessutom krävs lägst betyget E i engelska eller matematik samt minst fyra andra ämnen, alternativt lägst betyget E i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

För att vara behörig till preparandutbildning ska du sakna minst ett godkänt grundskolebetyg som krävs för behörighet till ett nationellt program.

För yrkesintroduktion och individuellt alternativ får du inte ha uppnått behörighet till yrkesprogram.

Språkintroduktion är till för dig som nyligen har anlänt till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för att du ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan eller annan utbildning.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.