Kommunalt aktivitetsansvar

Enligt skollagen är kommunen ansvarig och skyldig att hålla sig informerad och följa upp ungdomar i åldern 16-20 år som inte går i gymnasieskolan eller som står utanför arbetsmarknaden.

Vi som arbetar med det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) kartlägger ungdomar mellan 16
och 20 år som inte har någon skolplacering eller som gjort avbrott från sin utbildning. Även
de elever som gått ut gymnasiet utan examen ingår i vårt ansvar.

Vi erbjuder bland annat studie- och yrkesvägledning och annat stöd för vidare planering mot
yrkesliv eller studier.

Våra lokaler finns i Läkarvillan i samma hus som Ungdomstorget på Kanalgatan 24, 291 34 Kristianstad.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.