Kommunalt aktivitetsansvar

Enligt skollagen är kommunen ansvarig och skyldig att hålla sig informerad och följa upp ungdomar i åldern 16-20 år som inte går i gymnasieskolan eller som regelbundet står utanför arbetsmarknaden.

Vi som arbetar med det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) söker upp ungdomar mellan 16 och 20 år som inte har någon skolplacering eller som gjort avbrott från sin utbildning. Även de elever som gått ut gymnasiet utan examen eller yrkesexamen och ännu inte fyllt 20 år ingår i vårt ansvar.

Vi erbjuder bland annat studie- och yrkesvägledning och alla får en individuell planering.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.