Fordon- och transportprogrammet

Programmet vänder sig till dig som är tekniskt intresserad och vill arbeta med service, underhåll och reparationer av personbilar, tunga fordon och mobila maskiner eller vill använda fordon för att utföra olika slags tjänster.

Programmet vänder sig till dig som är tekniskt intresserad och vill arbeta med service, underhåll och reparationer av personbilar, tunga fordon och mobila maskiner eller vill använda fordon för att utföra olika slags tjänster. Programmet utbildar för verksamheter som ligger i teknikutvecklingens framkant.

Personbil

 

Du lär dig grunderna för att arbeta med personbilar och lätta transportfordon. Du läser el/elektronik, service, diagnostik, underhåll och får de kunskaper som behövs för arbete som mekaniker med service, underhåll och reparationer av personbilar.

Du får också använda olika datoriserade mätinstrument för att kunna veta var felet ligger. Datorn är ett viktigt arbetsredskap. Du skall kunna läsa arbetsinstruktioner och manualer på både svenska och engelska. Vi har yrkesutgång till personbilsmekaniker.

Lastbil och mobila maskiner

Här fördjupar du dig antingen inom maskinmekanik eller lastbilsmekanik. Du specialiserar dig på tunga fordon och mobila maskiner som t ex grävmaskiner, traktorer och lastbilar.

Du lär dig tillsyn, felsökning, service och reparation av lastbilar och mobila maskiner. I stort sätt får du arbeta med samma saker som personbilsmekanikern, men du får lära dig mer om dieselmotorer samt hydrauliska och pneumatiska system. Vi har yrkesutgångarna lastbilsmekaniker eller maskinmekaniker.

 

Transport

Du lär dig grunderna i att arbeta med godshantering och att yrkesmässigt köra lastbil med släp.

Till en början övar du på skolans övningsfält men allt eftersom du avlagt körprov får du framföra fordon på allmän väg. Syftet med utbildningen är att du ska uppnå målen för de behörigheter som krävs för att framföra tunga fordon i yrkesmässigt trafik.

 

De körkort som krävs och erbjuds är för bil, tung lastbil och släp. Vi har yrkesutgången lastbilsförare.

 

Karosseri och lackering

Här fördjupar du dig inom billackering eller bilskadereparation. Du får grundläggande kunskap om karossens form och funktion för att kunna reparera och ge service på karosser och karosseridetaljer, eller för att arbeta som billackerare. Du får arbeta med olika svetsmetoder och avancerad utrustning, bland annat riktbänkar och mätinstrument.

Det gäller att kunna återställa ett fordon till ett skick som så långt som möjligt motsvarar kundens krav. Lackerare lär sig spackla, slipa, maskera och sprutlackera. Vi har yrkesutgångarna bilskaderepratör eller billackerare. Vi har en av Skånes mest modernaste lackeringsbox som gör att vi kan bedriva en förstklassig utbildning i billackering helt i egen regi.

 

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.