Om skolan

Wendesgymnasiet är en unik skola som högt värderar handens färdigheter och teoretisk förståelse. Samverkan genom mångsidigt tänkande och integrering stärker utvecklingen av elevens alla sinnen

På Wendesgymnasiet kan du studera på Bygg- och anläggningsprogrammet, Fordon- och transportprogrammet samt VVS- och fastighetsprogrammet. Vi har ett nära samarbete med branscherna och våra behöriga lärare ser hela tiden till att utveckla sin pedagogik. 

Det som skiljer Wendesgymnasiet från många andra gymnasieskolor med samma program är framför allt vårt utbud av inriktningar och därmed möjligheter till specialisering/fördjupning för eleverna på Wendesgymnasiet. Några exempel på detta är en komplett och modern anläggning för karosseri- och lackering på fordon. Wendesgymnasiet är en av få gymnasieskolor i Skåne som har en komplett utbildning till byggnadsplåtslagare.

Du väljer din inriktning efter årskurs ett.

Vi har såväl lokaler, utrustning som behörig och erfaren lärarkår som garanterar en utbildning med hög kvalitet.

 

Biblioteket

Biblioteket erbjuder följande tjänster som stöd i elevernas lärande. På biblioteket jobbar en utbildad bibliotekarie samt en biblioteksassistent. Biblioteket är öppet alla dagar i veckan.

Informationssökning 

Att söka information till ett arbete är en process. Från det att du får uppgiften till dess att du är klar.

Den här processen beskrivs på ett bra sätt i en presentation som bibliotekarien går igenom med klassen inför en uppgift.

Läsfrämjande

Bibliotekets böcker är inköpta för att passa just de elever som går på skolan. Bibliotekarien hjälper till att matcha bok med elev, en viktig del i att motivera eleverna till att läsa. 

Bibliotekarien kan även stötta läraren med att ha boksamtal med eleverna. 

Källkritik

När du söker efter information måste du alltid vara kritiskt. Allt är inte vad det utger sig för att vara. Du måste vara aktiv när du bedömer dina källor!

Fråga dig alltid:

Vem/vilka har skrivit?

Vilket är syftet?

När är det skrivet?

Bibliotekarie och lärare kan tillsammans planera hur källkritisk undervisning i klassrummet ska se ut.


 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.