Meny

Delvis distans även efter sportlovet

den 18 februari 2021 09:01Arkiverad

Wendesgymnasiet fortsätter att ha en tredjedel av eleverna inne på skolan i enlighet med skolchefen Mattias Olssons beslut.

Peter undervisar hemma vid köksbordet.
Peter undervisar hemma vid kökdbordet.

Rektor Åsa och rektor Joakim har beslutat att även fortsatt prioritera att de kurser eller moment som innebär praktiska övningar sker på skolan.

Fordons- och transportprogrammet och VVS- och fastighetsprogrammet kommer att fortsätta erbjuda närundervisning likt det som varit fallet under veckorna 5-7 och på Bygg- och anläggningsprogrammet kommer nu även åk 1-eleverna att ha närundervisning. Rektorerna gör bedömningen att de i sitt upplägg ser till att avgångseleverna i åk 3 är prioriterade.

Beslut kring vad som gäller respektive klass kommer att kommuniceras i särskilt meddelande i Unikum till respektive klass av mentor eller rektor. 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.