Så hittar du Wendesgymnasiet på facebook

Uppdaterad:den 4 februari 2022 11:15

Svårt att hitta oss på facebook? Tycker du vår sida ser slarvig ut och undrar vem som modererar den?

FB har en automatgenererad sida för allt som taggas med Wendesgymnasiet. Utöver den finns en som vi sköter själva.
FBs sida hade knipit handle @wendesgymnasiet så vi är @wendesgymnasiets (med ett s på slutet). På instagram har vi dock @wendesgymnasiet

facebook.com/Wendesgymnasiets

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.