Introduktionsprogrammet VO

Introduktionsprogrammet vänder sig till dig som inte är behörig till ett nationellt program.

Yrkesintroduktion Vård- och omsorgsprogrammet

Utbildningen är inriktad mot ett yrke. Du kan läsa både kurser från yrkesprogram och grundskoleämnen som du inte har betyg i. Du kan även ha arbetsplatsförlagt lärande (APL) eller praktik.

Målet med utbildningen är att underlätta för dig att få ett jobb exempelvis som vårdbiträde eller att gå vidare till studier på ett nationellt yrkesprogram.

 

Programinriktat val Vård- och omsorgsprogrammet

Utbildningen inriktas mot det nationella programmet vård och omsorg som du vill komma in på. Du läser de grundskoleämnen som du saknar för att bli behörig till Vård och omsorgsprogrammet. 

Målet med utbildningen är att du på kort tid ska bli behörig till det nationella programmet du vill gå.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.