Vård- och omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet är en utbildning för dig – kille eller tjej – som är intresserad av människor. Programmet ger dig sådana kunskaper att du i framtiden kan arbeta med människor som behöver hjälp och stöd av olika slag. Teori och praktik kombineras i utbildningen.

Vård och omsorgsprogrammet lär ut sambandet mellan kropp, själ, hälsa och sjukdom. Skolan har nya fina metodrum där du som elev får träna på praktiska moment inom omvårdnad. Just kombinationen mellan teori och praktik gör att utbildningen är varierad och du lär dig mycket om att möta och förstå människor. Utbildningen ger dig möjlighet till specialisering inom akutsjukvård, barn och ungdomssjukvård och äldres hälsa.

 

Arbetsplatsförlagt lärande, APL

 

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, är en viktig del av dina studier. Här får du värdefull yrkeserfarenhet och har möjlighet att knyta kontakter i branschen. Sammanlagt ingår 17 veckors APL under dina tre år som elev hos oss, då du är ute på olika arbetsplatser inom vård- och omsorg.  

Behörighet till högskola eller universitet

Vill du studera vidare på högskola eller universitet har du möjlighet att inom ramen för det individuella valet läsa ämnen som ger dig grundläggande behörighet (Engelska 6 och Svenska/Svenska som andraspråk 3) och i vissa fall särskild behörighet (t.ex. Matematik 2a). Du kan då utbilda dig till exempelvis arbetsterapeut, sjuksköterska, sjukgymnast, lärare, socionom, polis eller brandman.

En yrkesexamen med minst E i kurserna: Hälsopedagogik, Naturkunskap 1a1, Medicin 1, Etik och människans livsvillkor motsvarar behörighet i Naturkunskap 1a2 och Naturkunskap 2.

Efter programmet

 

Efter dina tre år hos oss har du en yrkesexamen inom vård och omsorg. Du kan få anställning som till exempel undersköterska, skötare eller personlig assistent.

Som du ser är dina valmöjligheter många!

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.