Yrkesintroduktion – (IMYRK)

Yrkesintroduktion vänder sig till ungdomar som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Ditt mål ska vara att söka till ett yrkesprogram eller att få arbete.

Yrkesintroduktion – (IMYRK)
Vi erbjuder enstaka elever yrkesintroduktion på Handels- och administrationsprogrammet.

Tillsammans med din Studie- och yrkesvägledare formar du din utbildning. I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande, APL. 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.