Till Söderportgymnasiet

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Språkintroduktion – (IMSPR)

Språkintroduktionen är en språkutvecklande verksamhet som riktar sig till nyanlända ungdomar mellan 16 och 19 år samt till ungdomar som har varit längre tid i Sverige men ännu inte uppnått kraven för svenska som andraspråk motsvarande årskurs 6.

Utbildningen fokuserar på det svenska språket och för att nå maximal språkutveckling. Undervisningen sker även i andra ämnen såsom ma, no och so.

Hos oss läser du tillsammans med elever från olika länder och i grupperingar beroende på skolbakgrund. Eleverna grupperas på olika sätt bland annat beroende på skolbakgrund. Vi lyfter fram betydelsen av dina tidigare kunskaper.

När du uppnått kraven i svenska som andraspråk för åk 6 flyttas du över till introduktionsprogrammet IMIND eller annan utbildning. 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.