Handels- och Administrationsprogrammet

Är du intresserad av service och att träffa människor ska du välja Handels- och administrationsprogrammet. På Handels- och administrationsprogrammet (HA) läser du om hur arbetet inom affärsvärlden fungerar. Handelsprogrammet startar numera på C4-gymnasiet. Treorna går på Söderportgymnasiet

Handelsprogrammet ska fasas över till C4-gymnasiet.

Åk tre går på Söderportgymnasiet. Åk ett och två går på C4-gymnasiet. 

Du lär dig grunder inom inköpsarbete, varuhantering, säljkampanjer, marknadsföringsmetoder, varuexponering och utformning av reklam inom handel. Du får grundkunskaper inom affärskommunikation och företagsekonomi. Handel och service.

På Handels- och administrationsprogrammet (HA) har vi inriktningen Handel och service med programfördjupningen inriktad mot butikssäljare. Årskurs 1 innehåller gymnasiegemensamma ämnen och karaktärsämnen.
I årskurs 2 och 3 läser du mer programfördjupningar och har även individuellt val där du väljer mellan många olika kurser som pedagogiskt ledarskap, privatekonomi, fotografisk bild, psykologi med flera.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL

I årskurs 2 och 3 har du Arbetsplatsförlagt Lärande, APL. Då är du ute på en arbetsplats och följer och deltar i allt förekommande arbete. I årskurs 2 praktiserar du en dag per vecka och när du kommer till årskurs 3 är du ute två dagar per vecka. APL-plats väljer du i samverkan med skolan och i största möjligaste mån utifrån ditt intresse.

APL ger dig yrkeserfarenhet och kan ge dig möjlighet att få ett arbete direkt efter gymnasiet. Skolan har ett fördjupat samarbete med representanter från praktikplatserna genom "programrådet", som har möte fyra gånger per år på Söderportgymnasiet.

Högskolebehörighet

Du kan få grundläggande behörighet till högskola förutsatt att du väljer engelska 6 som programfördjupning i åk 2 och svenska 3 som individuellt val i åk 3. 

Ungt företagande (UF)

Som en del i undervisningen får du tillsammans med andra elever prova på att driva ett eget UF-företag under ett helt läsår.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Reception

Skolområde Gymnasieskola / Vuxenutbildning

Telefon

044-13 60 70

Besöksadress

Västra Boulevarden 53

291 31 Kristianstad

Fler kontakter

Annika Löfgren

Rektor HA, HT, NA, SA, IM och ISPEC

0733-13 52 70

Eva Lindros

Studie- och yrkesvägledare

044-13 54 44

Se mer på YouTube

Välkommen! Vi lägger upp mer efterhand

Se mer!