Programmet för hälsa, vård och omsorg

I det här programmet, som är på 4 år lär du dig mycket inom hälsa, vård och omsorg.

Det ger dig kunskaper och möjligheter för dig att efter skolan arbeta inom vård- eller fritidssektor. Vi tillsammans förbereder dig för att kunna arbeta med t.ex. kost och hälsa, omsorgsarbete eller vård i olika former.

Under utbildningen får du möjlighet att utveckla din förmåga att ge service och kommunicera med andra människor. I programmet ingår praktik, APL (arbetsplatsförlagt lärande) om minst 22 veckor.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.