Individuella programmet

Det individuella programmet på gymnasiesärskolan förbereder eleverna på olika sätt för vuxenlivet. Det är en anpassad utbildning som med fokus på utveckling av kunskaper och färdigheter som hjälper eleven att uppnå en större självständighet

Individuellt program i gymnasiesärskolan är till för dig som behöver en utbildning som är anpassad för dina förutsättningar. Där läser du en 4-årig utbildning med ämnesområden istället för ämnen. För varje ämnesområde finns en ämnesområdesplan. Utbildningen ska ge dig kunskaper för ett så självständigt och aktivt liv som möjligt samt för att kunna delta i samhällslivet. Innehållet på ett individuellt program utformas utifrån varje individs behov och vi fokuserar mycket på kommunikation, delaktighet, social interaktion och att "lära för livet". På ett individuellt program finns det möjlighet att kombinera ämnesområden med ämnen från nationella program.

Det individuella programmet arbetar med följande ämnesområden:
ESE - estetisk verksamhet
HEM - hem- och konsumentkunskap
IDO - idrott och hälsa
NAO - natur och miljö
INI - individ och samhälle
SPR - språk och kommunikation.

Dessutom kan du ha praktik om rektor bedömer att det är bra för dig. Istället för betyg i ämnesområdena, bedömer och utvärderar läraren elevens kunskaper utifrån krav på grundläggande och fördjupade kunskaper. Efter sin gymnasieutbildning kan du läsa vidare t ex på folkhögskola eller arbeta i en daglig verksamhet.

Individuella programmet i Kristianstad finns på Söderportgymnasiet (IPS) och på Milners gymnasiesärskola avdelning Flora och Äng. Du ansöker till individuella programmet (IAIND) på Söderportgymnasiet och sedan placeras du på den enhet som bäst matchar dina behov.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.