Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan är till för dig som behöver mer tid och stöd i din utbildning. Vi erbjuder nationella program samt individuellt program. Utbildningarna är på fyra år.

Vi erbjuder de nationella yrkesprogrammen

  • Administration, handel och varuhantering för dig som vill jobba inom handel och service
  • Hälsa, vård och omsorg för dig som vill jobba inom vård, fritid, kost eller hälsa
  • Fordonsvård och godshantering för dig som vill jobba med bilvård och motorer.
  • Hotell, restaurang och bageri för dig som vill jobba med matlagning, bakning och livsmedel eller ta hand om gäster på hotell och restaurang.

Går du ett nationellt program har du minst 22 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande) inom ditt yrkesområde. Ditt fjärde år hjälper vi dig att hitta den plats som skulle kunna leda till ett framtida jobb.

Vi har även individuellt program

Det individuella programmet i gymnasiesärskolan är till för dig som behöver en utbildning som är anpassad för dina egna förutsättningar. Här läser du ämnesområden istället för ämnen. Vi erbjuder även praktik som även den anpassas efter dina förutsättningar och intressen.

Gymnasiesärskolan, en del av Söderport

På Söderportgymnasiet är särskolan integrerad med gymnasieskolan. Du har tillgång till samma undervisningslokaler, bibliotek, elevcafé och elevaktiviteter som alla Söderportelever.
Om du har förutsättningar och vilja kan du läsa kurser ur gymnasieskolans program. Det blir så mycket lättare när allt finns på samma skola.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.