Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet är rätt utbildning för dig som vill arbeta med barn, ungdomar eller vuxna inom pedagogiska och sociala yrkesområden eller inom fritids- och friskvårdssektorn. Utbildningen fokuserar på lärande, ledarskap, hälsa, etik, skapande och kommunikation.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL 

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, är en viktig del av dina studier. Här får du värdefull yrkeserfarenhet och har möjlighet att knyta kontakter i branschen. Du kommer vara ute minst 15 veckor inom den inriktning du väljer. 

Samverkan, samarbete och kommunikation är viktiga begrepp i utbildningen. Du får kunskap om människors sociala samspel. I åk 3 kommer du att göra ett examensarbete, där du praktiskt visar att du tillgodogjort dig de kunskaper som krävs för att få en yrkesexamen.

Två inriktningar 

Söderportgymnasiet erbjuder båda nationella inriktningarna:

  • Pedagogiskt och socialt arbete I den pedagogiska inriktningen lär du dig att arbeta med yngre barn eller människor med olika svårigheter. Du lär dig pedagogiska arbetsformer för att stärka människors utveckling och lärande.
  • Fritid och hälsa I denna inriktningen får du kunskaper om människors fritid och om olika fritids- och friskvårdsverksamheter samt om människors hälsa och hälsofrämjande arbete.

NIU – Nationell idrottsutbildning 

På Barn- och fritidsprogrammet kan du kombinera gymnasiestudierna med en elitsatsning i amerikansk fotboll, fotboll, friidrott, golf eller handboll om du väljer att gå NIU (Nationellt godkänd idrottsutbildning). Från och med läsår 23/24 kommer NIU även innefatta simning. Läs mer

Behörighet till högskola eller universitet 

För dig som börjar gymnasiet från och med höstterminen 2023 ingår de kurser som krävs för grundläggande behörighet i programstrukturen för alla yrkesprogram. Elever på yrkesprogrammen får möjligheten att välja bort grundläggande behörighet.

Efter programmet 

Efter dina tre år hos oss har du efter slutförd utbildning en yrkesexamen inom barn och fritid. Du kan få anställning som till exempel barnskötare/elevassistent och är direkt anställningsbar. Genom individuella val kan du få behörighet till högskolan och universitet och kan utbilda dig till exempelvis förskollärare, lärare, polis, socionom eller brandman.
Som du ser är dina valmöjligheter många!

Plugga vidare till 

lärare, förskollärare, polis, brandman, socionom, stödpedagog, fritidsledare och många fler.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Söderportgymnasiets Reception

Skolområde: Gymnasieskola / Vuxenutbildning

Telefon

044-13 52 91

Besöksadress

Västra Boulevarden 53

291 31 Kristianstad

Fler kontakter

Karin Boudebba

Studie- och yrkesvägledare, BF

0729-84 89 76