Anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola är en frivillig skolform för ungdomar med en intellektuell funktionsnedsättning. Det finns flera olika program att välja på. Anpassad gymnasieskola hette tidigare gymnasiesärskola.

Nationella programmen

 • Administration, handel och varuhantering
  Programmet är för dig som vill jobba inom handel och service.  Det är en anpassad utbildning som på olika sätt förbereder dig för vuxenlivet. Du får lära dig hur man arbetar med enklare administrativa arbetsuppgifter och enklare dokumentation. Du får också lära dig hur handel och varuhantering fungerar och du får öva på att ge bra service och att kommunicera och samverka med kunder. Du gör minst 22 veckors APL (praktik) under dina 4 år. Praktikplats kan till exempel vara livsmedelsaffär, klädesbutik eller secondhandbutik.

 • Fordonsvård och godshantering
  Programmet för fordonsvård och godshantering passar dig som är intresserad av praktiskt arbete med olika sorters fordon.  Det är en anpassad utbildning som på olika sätt förbereder dig för vuxenlivet. Du får lära dig att använda verktyg och material som krävs för att göra enklare reparationer, byta däck och hjul samt att tvätta och rekonditionera bilar. Här får du också möjlighet att läsa teori inför körkortet och ta truckkort. Du gör minst 22 veckors APL (praktik) under dina 4 år. Praktikplats kan till exempel vara bilverkstad, däckfirma eller bilvårdsföretag.

 • Hotell, restaurang och bageri
  På programmet för hotell, restaurang och bageri blir du förberedd på att kunna arbeta med matlagning, servering, bageri, livsmedelshygien och hotellservice. Det är en anpassad utbildning som på olika sätt förbereder dig för vuxenlivet. Du får lära dig bakning, matlagning, och servering, men också hur det är att jobba på ett hotell och ge bra service och att kommunicera med gäster. Du gör minst 22 veckors APL (praktik) under dina 4 år. Praktikplats kan till exempel vara café, restaurang, bageri eller storkök.

 • Hälsa, vård och omsorg
  På programmet för hälsa, vård och omsorg får du lära dig om människors hälsa, levnadsvanor och utveckling. Det är en anpassad utbildning som på olika sätt förbereder dig för vuxenlivet.  Du får lära dig om olika former av hälsofrämjande arbete. Du får också lära dig om hur man ska arbeta för att människor ska må bra. Du får lära dig lokalvård och hur viktig arbetsmiljön är för fysisk, psykisk och social hälsa. Du får även träna på att kommunicera och möta olika människor samt ge god service. Du gör minst 22 veckors APL (praktik) under dina 4 år. Praktikplats kan till exempel vara vård- och omsorgsboende, förskola eller hemtjänst.

Individuellt program

Individuellt program i anpassad gymnasieskola är till för dig som behöver en utbildning som är anpassad för dina förutsättningar. Du läser en 4-årig utbildning med ämnesområden istället för ämnen. Utbildningen ger dig kunskaper för ett så självständigt och aktivt liv som möjligt samt för att kunna delta i samhällslivet. Innehållet på ett individuellt program utformas utifrån dina behov. Vi fokuserar mycket på kommunikation, delaktighet och att "lära för livet". På ett individuellt program finns det möjlighet att kombinera ämnesområden med kurser från nationella program.

På det individuella programmet läser du följande ämnesområden:

 • Estetisk verksamhet
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Idrott och hälsa
 • Natur och miljö
 • Individ och samhälle
 • Språk och kommunikation

Dessutom kan du ha praktik om rektor bedömer att det är bra för dig. Istället för betyg i ämnesområdena, bedömer och utvärderar läraren elevens kunskaper utifrån krav på grundläggande och fördjupade kunskaper. Efter din gymnasieutbildning kan du läsa vidare på till exempel folkhögskola eller arbeta i en daglig verksamhet.

Ansökan

Du ansöker till något av de nationella programmen eller till individuella programmet på Skanegy senast den 15 februari. 
Individuella programmet finns på Söderportgymnasiet (IPS) och på Wendesymnasiet avdelning Flora och Äng. Du ansöker till individuella programmet (IAIND) på Söderportgymnasiet och sedan placeras du på den skola som bäst matchar dina behov.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.