Vårdnadshavare

Att ha en god kontakt med vårdnadshavare till våra elever är viktigt för oss på Söderportgymnasiet. Det är viktigt att du som förälder engagerar dig i ditt barns skolarbete och är väl insatt i hur skolarbetet flyter.

Vårdnadshavarmöten minst en gång om året

Flera gånger varje år har du som vårdnadshavare möjlighet att komma till skolan. Vårdnadshavarmöten hålls under höstterminen i årskurs 1 och 2. Samverkan mellan vårdnadshavare och skola är betydelsefull för att förebygga och lösa eventuella problem. Att på ett vårdnadshavarmöte träffa lärare, elevhälsopersonal och skolledning skapar trygghet.

Utvecklingssamtal två gånger om året

Varje elev har också två utvecklingssamtal tillsammans med sin mentor varje läsår. Utvecklingssamtalen hålls i regel i mitten av varje termin. För omyndiga elever kallas även vårdnadshavare till samtalen. Syftet med utvecklingssamtalen är att elevens mentor ska ge eleven sin syn på elevens situation och utveckling samt berätta om de intryck som mentorn samlat in från elevens andra lärare. På motsvarande sätt får eleven och vårdnadshavare möjlighet att informera läraren om sådant som är av betydelse för elevens studier. Utifrån dessa kunskaper ska man gemensamt försöka analysera vad var och en bör göra för att elevens skolgång och utveckling i övrigt ska bli så bra som möjligt. 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Söderportgymnasiets reception

Skolområde: Gymnasieskola / Vuxenutbildning

Telefon

044-13 52 91

Besöksadress

Västra Boulevarden 53

291 31 KRISTIANSTAD