Mål och strategi

Söderportgymnasiet har ett väl inarbetade mål och strategier för att förverka dina mål som student.

Mål

Söderportgymnasiet vill vara en skola som präglas av en demokratisk människosyn och ser till alla elevers lika värde, möter ungdomar efter deras individuella förutsättningar och utgår ifrån att alla klarar av och är beredda att ta ansvar för sina studier. Studierna ska kännas meningsfulla och lustfyllda. Skolan vill också bidra till att ungdomarna får ett stärkt självförtroende och känner sig trygga. Olika valmöjligheter ska kunna ge eleverna möjlighet att påverka sin utbildning. Fler elever ska kunna nå minst betyget Godkänt i kurserna. Söderportgymnasiet strävar efter att vara en skola med internationell profil som blandar nytänkande med traditionella studier.

Strategi

För att nå målet är det viktigt att skolan möter eleverna med tydliga krav och förväntningar. Det är också viktigt att skolan sätter tydliga mål för verksamheten. Målen ska följas upp och utvärderas regelbundet. I skolan ska eleverna få de verktyg och det stöd de behöver för att klara sina studier och en möjlighet att bli sedda. Skolans arbete ska präglas av ett demokratiskt förhållningssätt, lagarbete och samverkan.

Möjlighet, självförtroende, kunskaper och färdigheter, att börja något nytt innebär alltid förväntningar. Din gymnasietid kan bli precis så bra som du själv vill, det är upp till dig! Du har gjort ett viktigt val, förvalta det väl. Du kommer att få göra fler val under din tid här på Söderport. Fundera noga över vad du vill med dina studier. Var beredd på att det kostar både tid och energi att nå ditt mål, men att det är väl värt ansträngningen.

Med möjligheter följer även skyldigheter. Ta ansvar för dina studier, uppträd på ett gott sätt gentemot alla på skolan, både vad gäller det du säger och det du gör, ta ansvar för vår gemensamma skolmiljö, utnyttja din rätt till inflytande och medverkan, ta del av information, ha en god närvaro. Är du frånvarande måste du själv skaffa information om vad som hänt när du var borta. Fråga dina lärare och klasskamrater. Träna upp din förmåga att planera väl. Gör dina hem- och arbetsuppgifter i tid och respektera inlämningstider. Anteckna viktiga datum för prov, redovisningar och inlämningsuppgifter! Delta aktivt i undervisningen och tänk på att skolan är ett heltidsarbete! Såväl muntliga som skriftliga prestationer räknas! Fusk är självklart inte är tillåtet! Tänk också på att betyg sätts i varje kurs. Redan under/efter första terminen avslutas dina första kurser och betyget kommer med i ditt slutbetyg. Tänk på att alltid sträva efter att vara en god representant för Söderportgymnasiet!   

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Söderportgymnasiets reception

Skolområde: Gymnasieskola / Vuxenutbildning

Telefon

044-13 52 91

Besöksadress

Västra Boulevarden 53

291 31 KRISTIANSTAD