Sjukanmälan/Ledighetsansökan

Tänk på att du missar undervisning och information när du inte är i skolan. Du har själv ett ansvar för att informera dig om vad som hänt när du har varit borta.

Vid varje lektionstillfälle antecknas frånvarande elever och elever som kommer för sent. Om frånvaron är alltför hög kontaktar läraren vårdnadshavarna.

Vi använder edWise som frånvarosystem. Elever får automatiskt inloggning och föräldrar till omyndiga elever kan ansöka om inloggning. Den dagen som eleven blir myndig kopplas automatiskt föräldrarnas konto bort.

Frånvaro vid praktik (arbetsplatsförlagd utbildning, APU/APL) anmäls till både praktikplatsen och skolan. Om du blir sjuk eller måste lämna lektionerna under skoldagen anmäler du detta i första hand till din mentor, i andra hand till elevexpeditionen eller i tredje hand till skolsköterskan. Om inte närvaron förbättras efter varning kontaktar skolan CSN.

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.