Kinesiska vid Söderportgymnasiet

Allt fler elever i Sverige inser nyttan och nöjet av att kunna tala och skriva på kinesiska. För en svensk student som behärskar grunderna i kinesiska kan det öppnas helt nya och oanade möjligheter till fortsatta studier och arbete.

        "Må alla rikedomar samlas framför vår dörr"

Plugga kinesiska på Söderportgymnasiet och ta chansen att få resa till Kina, öva Dig på språket och få vänner för livet. Sedan Söderportgymnasiet började med utbytesresorna har 59 elever fått chansen att resa till Kina, besöka Beijing, gå på kinesiska muren och uppleva terrakottaarmén i Xia.

STUDIER I KINA

Söderportgymnasiet har en ömsesidig överenskommelse med Changjun High School i Changsha, i Hunanprovinsen, om ett gemensamt studentutbyte där Söderportelever skall ges möjlighet att under några veckor intensivstudera mandarin på plats.

Om Du vill veta mer om hur det är att studera mandarin vid Söderportgymnasiet i Kristianstad, är Du välkommen att kontakta IB-coordinator Charlotte Mechura, eller rektor Ann-Sofie Ericson.

Språkstudierna i mandarin följer Skolverkets kursplan och ger samma möjlighet till meritpoäng som alla andra språkstudier. Fr.o.m. höstterminen 2011 är det också möjligt att studera mandarin under alla tre åren på IB-programmet (PREDP + IB1 och IB2).  

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.