Speciallärare

Som speciallärare är min uppgift att vara en extra resurs för dig som behöver särskilt stöd. Hur detta särskilda stöd ser ut är helt individuellt.

Tillsammans gör vi en plan över hur du ska nå kunskapskraven och få en hanterbar skolvardag.

Stödet kan t.ex. bestå av:
•Individuell undervisning/stöd i olika ämnen.
•Hjälp med struktur och planering av dina studier och/eller dina arbeten.
•Möjlighet att göra prov enskilt, i lugn miljö.
•En pedagogisk läs- och skrivutredning.
•Digitala verktyg, t.ex. datorer, scanners, diktafoner, m.m.
•Tillgång till inlästa läromedel och inläst skönlitteratur, i samarbete med bibliotekarien.

Du är välkommen att ta kontakt med mig, på egen hand eller via din mentor/lärare.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.