Specialpedagog

Som specialpedagoger är vår uppgift att vara en extra resurs. Till oss kan du vända dig om du upplever svårigheter i din studiesituation. Tillsammans med dig gör vi en plan över hur du ska nå kunskapskraven och få en hanterbar skolvardag.

Stödet kan t.ex. bestå av:
•Individuellt stöd med uppgifter/inlämningsarbeten
•Hjälp med struktur och planering av dina studier och/eller dina arbeten
•Möjlighet att göra prov enskilt, i lugn miljö
•En pedagogisk läs- och skrivutredning
•Hjälp med digitala verktyg, som t.ex. talsyntes
•Tillgång till inlästa läromedel och inläst skönlitteratur, i samarbete med bibliotekarien

Du är välkommen att ta kontakt med oss, på egen hand eller via din mentor/lärare.    

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Söderportgymnasiets Reception

Skolområde: Gymnasieskola / Vuxenutbildning

Telefon

044-13 52 91

Besöksadress

Västra Boulevarden 53

291 31 Kristianstad

Fler kontakter

Marie Ivarsson

Specialpedagog, BF, EK

0733-13 60 50

Josefine Josefsson

Specialpedagog, SA, VO

0724 - 67 81 68

Susanne Palmehag

Specialpedagog, IB, NA

0728-857869