Kuratorer

Kuratorn är elevhälsans psykosociala kompetens och är en del av skolenhetens elevhälsoteam och ska enligt skolverkets direktiv i huvudsak arbeta förebyggande och hälsofrämjande.


Charlotte Larsson, Camilla Tauriainen och Jonas Nilsson

För vår del innebär detta exempelvis att vi erbjuder dig som elev på skolan samtalsstöd vid behov men också att vi på ett mer övergripande plan arbetar med frågor som på olika sätt rör din skolmiljö såsom t.ex. trygghet och trivsel.

Som kuratorer samverkar vi även med en mängd olika stödjande instanser i samhället såsom exempelvis socialtjänst, polis och sjukvård vilket kan vara till hjälp i de fall där du som elev behöver något annat eller mer än det som vi kuratorer kan erbjuda dig. Vi hjälper också till med frågor som rör ditt studiebidrag från CSN.

Vill du komma i kontakt med oss så gör du detta enklast via e-post eller sms/telefon men du kan givetvis också besöka oss på plats på våra respektive kontor. Charlotte och Jonas har sina kontor på gaveln av aulan medan Camilla har sitt i M-huset.   

 • , Kurator
  Direkt: 044-13 52 97
  Mobil: 0733-13 52 97

  Samhällsvetenskapsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet

 • , Kurator
  Direkt: 044-13 52 90
  Mobil: 0733-13 52 90

  Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Gymnasiesärskolan, International Baccalaureate, 

 • , Kurator
  Direkt: 044-13 65 30
  Mobil: 0733-13 65 30

  Barn- och fritidsprogrammet

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.